Prawo – współpraca w samorządzie

Ustawy samorządowe KONSTYTUCJA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ Obowiązująca Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiejjest aktem najwyższej rangi w Polsce. Została uchwalona 2 kwietnia 1997 roku, a weszła w życie 17 października 1997 r. Opiera się na republikańskiej formie rządu i demokratycznych zasadach: jednolitości państwa, zwierzchnictwie narodu, … Czytaj więcej

VIII SA/WA 1142/10 – POSTANOWIENIE WSA W WARSZAWIE

Rada gminy nie wniesie skargi jeśli nie dopełni wymogów formalnych VIII SA/Wa 1142/10 – Postanowienie WSA w Warszawie Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczy możliwości wniesienia skargi i wymogów formalnych, które jeśli nie są spełnione, uniemożliwiają prawne i prawidłowe … Czytaj więcej