fundacja smk - logo lokalne inicjatywy

„Lokalne inicjatywy” - program adresowany do liderów małych społeczności i wspólnot, ukierunkowany na promocję aktywności obywatelskiej. W ramach tego działania Fundacja od 2012 r. jest lokalnym Ośrodkiem Działaj Lokalnie Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, zaś od 2014 r. we współpracy z 3 partnerami realizuje Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne (dotacje, szkolenie, doradztwo, edukacja) na obszarze woj. podkarpackiego. Ponadto wdrażamy cykliczne akcje: „Opowiedz…”, „Opowiedz o swojej miejscowości”, „Wizytówka miejscowości”, których celem jest zachęcanie beneficjentów projektów do promowania swoich miejscowości oraz społeczności. Każdy beneficjent Programu objęty jest wsparciem doradczym, merytorycznym i prawnym, bowiem misję Programu - „Stawiamy na liderów”  odczytujemy jako ustawiczną pracę z liderem, który jest „lokomotywą” społecznych zmian.

 

MŁODZI GNIEWNI

„Młodzi gniewni dla nas pewni”  jest programem adresowanym do młodych ludzi w wieku 13-25 lat. Jego mottem jest: „Inwestujemy w młodzież”. Program jest kontynuacją działań SMK „Wolni od uzależnień”, który jest efektem projektu Polsko -Amerykańskiej Fundacji Wolności. Dzięki podejmowanym działaniom młodzi ludzie mogą otrzymać mikrodotacje w ramach akcji „Wygraj w tysiąca” na swoje pierwsze projekty społeczne. Wspieramy stypendiami uzdolnioną artystycznie, naukowo i działającą społecznie młodzież, organizujemy cykliczny Festiwal Miasto Młodych Artystów (4 edycje), rozwijamy partnerstwa (budowanie narzędzi współpracy w ramach Pracowni Dobra Wspólnego i Funduszu Inicjatyw Bieżących - we współpracy z ARFwP i PAFW). Tworzymy projekty współpracy dla młodzieży. Dodatkowymi działaniami są: eMKA - wspieranie miejsca spotkań młodzieży, obecnie przekształcając je w Młodzieżowe Kluby Aktywności, debaty młodzieżowe, od 2013 r. prowadzone metodą debat oksfordzkich (5 edycje, ponad 50 drużyn), prowadzenie Klubu Wolontariusza. W latach 2016-2020 Fundacja była Partnerem Regionalnym Programu „Równać Szanse” Programu Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności (woj. lubelskie, świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie).

Prawo dla obywateli

„Prawo dla obywateli” jest trzecim stałym programem Fundacji, który powstał w wyniku realizacji w 2012 r. projektu pn. „Akademia Demokracji Lokalnej” dofinansowanego w ramach FIO 2012. Mottem działań jest „Pomagamy zrozumieć prawo” i dlatego Fundacja udziela bezpłatnych porad prawnych, szczególnie liderom organizacji społecznych, ale również sołtysom, radnym, mieszkańcom. W ramach akcji Programu wyróżnić należy: cykliczny druk broszur o tematyce obywatelskiej (7 edycji), prowadzenie porad internetowych, doradztwo prawne, zbieranie i publikowanie na portalu materiałów dotyczących współpracy w obszarze: „Obywatel a samorząd”, „Współpraca w samorządzie”, „NGO a samorząd”, pomoc organizacjom i liderom w korzystaniu z prawa do informacji publicznej.

Resztówka to zabytkowy dwór w Kotowej Woli. Fundacja Fundusz Lokalny SMK z dniem 30 grudnia 2019 r. w drodze darowizny (Nr Aktu Notarialnego: 10.525/2019) otrzymała od Stowarzyszenia Odnowy Wsi „WOLAN” Dwór Horodyńskich (pierwotnie Kraińskich) w Kotowej Woli. Ten neoklasycystyczny zabytek przez wiele lat był zapomniany, niszczał i chylił się ku ruinie. Naszym zamiarem jest nie tylko odbudowa dworu, ale doprowadzenie do powstania funkcjonalnego miejsca, atrakcyjnego wizualnie i przyjaznego dla środowiska lokalnego. Podkreśli prestiż Fundacji, ale też stanie się wizytówką regionu, miejscem otwartym i inspirującym dla różnych środowisk. Idea powołania Ośrodka Dziedzictwa Lokalnego - Resztówka wynikła z doświadczeń i potrzeb Fundacji. Ośrodek będzie uzupełnieniem dla dotychczasowych działań prowadzonych przez Fundację. Poprzez działania edukacyjne i animacyjne prowadzone w sposób planowy i skoordynowany, zamierzamy wspierać  środowiska i wspólnoty, które budują swoją przyszłość w oparciu o tożsamość i dziedzictwo lokalne.

Dlatego „Resztówka” będzie miejscem wsparcia i pomocy dla takich grup fundacyjnych jak: „Napędzani Wisłą”, FG OPP, kluby seniora, młodzieżowe kluby aktywności, animatorzy i liderzy projektów dofinansowanych przez Fundację w ramach wsparcia finansowego. Ośrodek Dziedzictwa Lokalnego - „Resztówka” będzie również inicjował i organizował szkolenia nawiązujące do potrzeb lokalnych, ale też odtwarzał tradycyjne zawody, które często  zapomniane, a związane regionem,  mogą być w przyszłości jej wizytówką. Oddzielnym priorytetem będą inicjatywy adresowane do dzieci, młodzieży i turystów. Będzie to edukacja regionalna, prowadzona w formie warsztatów, „zielonych szkół”, organizacji mini ekomuzeów czy wirtualnych muzeów. Podwaliny pod nowe działania Fundacji dał projekt pn. „Zaleszański Uniwersytet Ludowy”, w ramach którego powstała również i niniejsza broszura.

Trzecim filarem „Resztówki” będzie odpłatna działalność statutowa m.in.: wynajem pomieszczeń na szkolenia, konferencje, wystawy, organizacja imprez plenerowych (pikniki, festyny, etc), organizacja (wynajem sal) na wydarzenia biznesowe czy rodzinne, organizacja np. kilkudniowych wizyt studyjnych Uzyskane środki Fundacja zamierza przeznaczać na rozwój „Resztówki” oraz na dofinansowanie pozostałych programów Fundacji.