PRZESTRZEŃ DZIAŁANIA

 

 

Głównym celem zadania pod nazwą Podkarpacki Fundusz Rozwoju (PFR) jest rozwój i wzmacnianie wspólnot lokalnych województwa podkarpackiego poprzez umożliwienie obywatelkom i obywatelom realizację oddolnych inicjatyw, odpowiadających na lokalne potrzeby i aspiracje rozwojowe młodych organizacji jak i grup nieformalnych podejmujących działania społeczne i obywatelskie. Cel ten zamierzamy osiągnąć poprzez wzajemnie uzupełniające się działania, które ukierunkowane są na:

  1. profesjonalizację działań i zwiększenie potencjału realizatorów inicjatyw poprzez dofinansowanie zgłoszonych inicjatyw do konkursów mikrodotacji i minidotacji animacyjnych;
  2. zwiększenie trwałości oddolnych inicjatyw w społecznościach lokalnych poprzez objęcie realizatorów wsparciem edukacyjnym, animacyjnym i doradczym;
  3. kompetencyjne i organizacyjne wzmocnienie liderów lokalnych poprzez dostarczenie przykładów i rozwiązań stosowanych przez inne organizacje pozarządowe
  4. dostarczenie realizatorom inicjatyw pomocnych narzędzi we współpracy lokalnej, tak aby wzmocnić ich aktywność oraz umożliwiać kontynuację lub inicjowanie nowych inicjatyw.

SPOTKANIA INFORMACYJNE

data: 16.05.2024
godz.: 16:00
miejsce: STALOWA WOLA
Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, w sali narad

data: 21.05.2024
godz.: 10:00
miejsce:  USTRZYKI DOLNE
Bieszczadzkie Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Promyk Nadziei" ul. 29 Listopada 22

data: 21.05.2024
godz.: 14:00
miejsce: KROSNO
budynek ZAZ Nr 2 ul. Kazimierza Purzaka 55 C

data: 22.05.2024
godz.: 15:00
miejsce: PRZEMYŚL
Starostwo Powiatowe, plac Dominikański 3

SPOTKANIA INFORMACYJNE ONLINE

data: 21.05.2024
godz.: 17:00 - 18:30

Link do spotkania: KLIK

SPOTKANIA DORADCZE

data: 28.05.2024
godz.: 15:00 -17:00
miejsce: KOTOWA WOLA

Doradztwo stacjonarne Resztówka - Zaleszański Uniwersytet Ludowy Kotowa Wola 5

 

O konkursie dotacyjnym - Podkarpacki Fundusz Rozwoju

Przedstawiamy krótkie wideo na temat konkursu dotacyjnego PFR - Podkarpacki Fundusz Rozwoju. W filmiku dowiecie się co to jest PFR, dla kogo, jakie są możliwości dotacyjne i rozwojowe.

O zasadach promocji i oznakowania zadań publicznych

Zachęcamy do obejrzenia szkolenia informacyjnego na temat zasad promocji i oznakowania według wymogów Narodowego Funduszu Wolności.

OFERTA FUNDUSZU

Granty w wysokości 7500,00 zł na realizację inicjatyw lokalnych
Bony animacyjno-rozwojowe w wysokości 1000,00 zł

KONKURSY

Konkurs "Opowiedz - moja przestrzeń działania" 2000,00 zł
PRO - wdrożenie Programu Rozwoju Organizacji/Lidera - 2000,00 zł
„Wygraj w tysiąca” (nagrody dla wolontariuszy) - 500,00 zł

DODATKOWO

Szkolenia, doradztwo, wyjazdy edukacyjne i szkoła lidera, udział w inicjatywach Fundacji, spotkania z przedstawicielami programów ogólnopolskich, doradztwo i pomoc „na telefon”

KOORDYNATORZY PROJEKTU

Elwira Karbarz - współkoordynator PFR

Specjalista ds. animacji środowiska lokalnego/ - absolwentka KUL. Właścicielka DAR Doradztwo Analiza Rozwój od 2019 r, Administratorka ODL, Klubu Seniora w Gminie Zaleszany. Przewodnicząca GRDPP w Zaleszanach. Ekspert/ Ocena i monitoring wniosków grantowych w ramach „PIL”, „Działaj Lokalnie” / sołtyska sołectwa Wólka Turebska.

Stanisław Baska - współkoordynator PFR

Koordynował i nadzorował m.in. opracowywanie strategii dla wielu gmin oraz LGD. Koordynator projektów oraz szkoleniowiec/animator w takich programach jak: Leader +, PROW, Phare, PAFW (Równać Szanse,Działaj Lokalnie, Lokalne Partnerstwa PAFW, Liderzy PAFW), PO KL, SPO RZL, ACDI VOCA, US AID, Lando”Laeks, Equal, Program MałychGrantów Ambasady USA w Polsce, alumn International Visitors Leadership Program (Program Departamentu Stanu USA), tutor Programu”Liderzy PAFW”, animator Pracowni Dobra Wspólnego, Ambasador Programu "Równać Szanse".

Zachęcamy do śledzenia nas na Facebooku

Kontakt: pfr@fundacjasmk.pl

Dodatkowo bądź na bieżąco zapisując się do newslettera

Współfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
Priorytet 1 Małe Inicjatywy, SFERA POŻYTKU PUBLICZNEGO 16) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. CEL: Zwiększenie ilości oddolnych inicjatyw.
Kwota dofinansowania:  1 084 800,00 zł, całkowita wartość zadania publicznego: 1 123 700,00 zł
Data podpisania umowy o dofinansowanie zadania publicznego: 2024-04-05