Jako Organizacja Pożytku Publicznego już od kilku lat rozpoczynamy kolejny rok akcją promocyjną 1,5%. 

Fundacja Fundusz Lokalny SMK z dniem 30 grudnia 2019 r. w drodze darowizny (Nr Aktu Notarialnego:10.525/2019) otrzymała Dwór Horodyńskich w Kotowej Woli. Zabytek wymaga kontynuacji prac budowalnych. Założeniem na 2020 r. jest pełna rekonstrukcja stropu nad piwnicami. Naszym marzeniem jest aby w 250 lat od jego wybudowania, w 2024 r. zakończyć wszystkie prace budowlane. Prosimy o przekazywanie swojego 1,5% od podatku. Całość zebranych środków przeznaczymy na remont Dworu.

Masz swój cel? Zachęcamy do dołączenia do Fundacyjnej Grupy OPP lub wsparcia współpracujących z nami organizacji i grup, które realizują ciekawe działania społeczne.

Przystąp do Fundacyjnej Grupy OPP lub wybierz działania naszej Fundacji lub współpracujących z nią organizacji - wspieraj Swoim 1,5% lokalne inicjatywy.

Zapraszam, Stanisław Baska, Prezes Zarządu FFL SMK

KRS 0000 402 564

Spotęguj swoje możliwości. Przystąp do Fundacyjnej Grupy OPP

Jeśli pomagasz innym i chcesz dysponować większą pulą środków finansowych na działania pożytku publicznego (dotyczy również osób fizycznych lub grup nieformalnych) i statutowych (jeśli reprezentujesz organizację pozarządową) przystąp do Fundacyjnej Grupy OPP (skr. FG OPP).

Co trzeba zrobić aby przystąpić do Grupy:

 1. zgłoś e-mailowo swój akces do Grupy OPP. W e-mailu podaj kto odpowiada za promocję i organizację działań, jaki cel szczegółowy został obrany. Czekaj na e-maila potwierdzającego.
 2. skorzystaj z porady Fundacji jak wypromować swoje działania w kręgu osób, które mogą wspierać Twój cel działania przekazując swój 1,5%;
 3. podpisz umowę dotacyjną z Fundacją i zrealizuj swój cel z uzyskanych przez Twoje środowisko funduszy;
 4. działaj dalej - zbieraj 1,5% na kolejny  rok z nami lub staraj się o uzyskanie statusu OPP (jeśli jesteś organizacją).

Co zyskasz współpracując z Fundacją Fundusz Lokalny SMK:

 1. możesz, korzystając ze środków odpisów 1,5% realizować dowolny cel pożytku publicznego (np. pomoc charytatywna, rozwój wspólnoty lokalnej, edukacja, wolontariat, dodatkowe zajęcia edukacyjne, ochrona lokalnego dziedzictwa historycznego etc);
 2. sam decydujesz na co idą środki z tytułu 1,5% od podatku PIT;
 3. Twoje działanie zyskuje sprzymierzeńców, Ty zyskujesz środki finansowe;
 4. środki finansowe zostają w regionie, NIE trafiają do ogólnopolskich OPP czy Ministra Finansów;
 5. masz pełną kontrolę nad pozyskanymi środkami;
 6. wydatkowanie środków jest uproszczone, NIE musisz rejestrować działalności społecznej jako OPP, NIE prowadzisz skomplikowanej księgowości, NIE martwisz się kontrolami, po prostu Ty działasz aby zrealizować swoje marzenie,
 7. zyskujesz możliwość współpracy z Fundacja FFL SMK przy innych projektach realizowanych przez Fundację.

Formalności ze strony Fundacji ograniczone do minimum. Wystarczy bowiem:

 1. uzyskać za pośrednictwem e-maila zgodę i podpisać umowę o współpracy z Fundacją;
 2. jeśli uzyskasz wpłaty na Swój cel szczegółowy, aby otrzymać środki na działania wystarczy złożyć wniosek „Zlecenie dokonania przelewu środków na konto Beneficjenta”.
 3. W kolejnym roku współpracy należy dodatkowo złożyć  „Roczne sprawozdanie z wydatkowania środków ze zbiórki”.

CELE SZCZEGÓŁOWE FUNDACYJNEJ

GRUPY OPP