PRAWO DO INFORMACJI CZY PRAWO DO PRYWATNOŚCI?

Jedną z kwestii stale budzących kontrowersje w kontekście udostępniania obywatelom informacji publicznych jest zakres treści, jakie podlegają ujawnianiu – wciąż pojawiają się wątpliwości dotyczące kolizji prawa do prywatności i prawa do informacji. Ustawa o dostępie do informacji publicznej nie zawiera … Czytaj więcej

VIII SA/WA 1142/10 – POSTANOWIENIE WSA W WARSZAWIE

Rada gminy nie wniesie skargi jeśli nie dopełni wymogów formalnych VIII SA/Wa 1142/10 – Postanowienie WSA w Warszawie Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczy możliwości wniesienia skargi i wymogów formalnych, które jeśli nie są spełnione, uniemożliwiają prawne i prawidłowe … Czytaj więcej