Fundacja została ustanowiona przez:

Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej Wolni od Uzależnień

 1. Lucjan Idec
 2. Sylwester Idec
 3. Magdalenę Marię Pruś
 4. Tomasza Wincentego Prusia
 5. Ryszarda Włodzimierza Nowocienia
 6. Beatę Renatę Kaczmarzyk
 7. Genowefę Samołyk
 8. Roberta Rafała Bąka
 9. Damiana Łukasza Zakrzewskiego
 10. Piotra Pawła Pastułę
 11. Witolda Stanisława Stefaniaka
 12. Damiana Laskowskiego
 13. Marcina Flisa
 14. Stanisława Bernarda Baskę