Skład Rady Fundacji:

  1. Piotr Pastuła,
  2. Damian Laskowski – wiceprzewodniczący Rady,
  3. Genowefa Samołyk,
  4. Beata Bułdyś – przewodnicząca Rady,
  5. Marcin Flis,
  6. Ryszard Nowocień,
  7. Sebastian Nabrzeski,
  8. Robert Bąk.

PIOTR PASTUŁA

Członek Stowarzyszenia "Wsparcie" z Nowej Dęby, współpracującego z SMK przy wdrażaniu "Działaj Lokalnie" oraz trener młodzieżowy w programie "Młodzi Gniewni dla Nas Pewni", laureat nagrody "Społecznik Roku", animator lokalny, Dyrektor Biura Lasowiackiej Grupy Działania (LGD).

DAMIAN LASKOWSKI

Należał do pierwszej grupy animatorów Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej Wolni od Uzależnień, odpowiadał za Internet, komputery i materiały promocyjne. Uczestniczył przy realizacji takich projektów Stowarzyszenia jak: "Daleko, blisko - RAZEM - program współpracy pomiędzy organizacjami z Euroregionu Karpackiego", "Weekend w Zaleszanach ' program promocji usług agroturystycznych", "Młody Przedsiębiorca - program promocji inicjatyw wśród młodzieży gimnazjalnej", "Przegląd Zaleszański - redagowanie i wydawanie lokalnego kwartalnika społecznego stowarzyszenia". Aktualnie współwłaściciel firmy biznesowej o profilu produkcyjnym.

GENOWEFA SAMOŁYK

Tytuł mgr inż. chemika uzyskała na AGH w Krakowie. Ukończyła również Studium Pedagogiczne przy tej uczelni oraz studia podyplomowe matematyki z informatyką na WSP w Kielcach, a w zakresie zarządzania instytucją oświatową na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Jest dyrektorem Gimnazjum w Zbydniowie. Zgromadziła wokół siebie silny zespół nauczycieli i przyjaciół Gimnazjum. Pozyskując środki pozabudżetowe stworzyli razem muzeum izbę regionalną oraz Gminne Centrum Informacji oraz doskonałą bazę do realizacji zadań dydaktycznych i rozwijających pasje młodzieży. Posiada doświadczenie w realizacji projektów i prowadzeniu działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Jest członkiem Rady Forum Mieszkańców Wsi "Sanłęg" LGD, a także Fundatorem i przewodniczącą Rady Fundacji Fundusz Lokalny "SMK". W latach 2007-2010 była zastępcą Wójta Gminy Zaleszany. Posiada duże doświadczenie i wiedzę w dziedzinie funkcjonowania oświaty oraz pracy w samorządzie.

BEATA BUŁDYŚ

Od 2006 roku związana jestem z organizacjami pozarządowymi, współtwórca Stowarzyszenia Przyjaciół Wsi Trześń.  Mam na koncie realizację kilku projektów oraz odbudowę popowodziową infrastruktury stowarzyszenia (min: kawiarenka internetowa, zaplecze kuchenne, wyposażenie remizy, ogródek Jordanowski).

Obroniłam pracę licencjacką na temat Prowadzenie działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe. Jestem liderem V - edycji Szkoły Liderów PAFW. W 2010 roku współpracowałam z Fundacją Akademia Obywatelska jako mentor organizacji pozarządowych.  Prywatnie mieszkam w lesie, w drewnianym domku. Mam dwie córki, prowadzę działalność gospodarczą.  Lubię  pracować z ludźmi, pomagać, wspierać i dzielić się własnymi doświadczeniami.  Mam niesamowitą energię, którą zarażam innych.

MARCIN FLIS

Animator, członek Stowarzyszenia "Wsparcie" z Nowej Dęby, trener, doradca ROEFS w Tarnobrzegu, współpracował ze Stowarzyszeniem SMK jako trener, członek komisji oceny projektów, wspierający (należał do nieformalnej Rady Partnerów FFL SMK), aktualnie dyrektor biura Lokalnej Grupy Rybackiej Puszczy Sandomierskiej w Nowej Dębie.

RYSZARD NOWOCIEŃ

Radny Gminy Gorzyce, prezes Klubu AA "Betania", działacz społeczny, kilkukrotny laureat konkursów Działaj Lokalnie, prezes OSP Trześń.

SEBASTIAN NABRZESKI

koordynator programu Prawo Dla Obywateli, koordynator Projektów: Podkarpackie Inicjatywy Lokalne oraz Polskie Inicjatywy Poradnicze.

Sebastian od początku działalności społecznej związany z Gminą Zaleszany. W latach 2006 – 2010 był Radnym Gminy Zaleszany. Od 2011 r. Sekretarz Gminy Zaleszany. Absolwent Prawa na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Akademii Liderów Samorządowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego realizowanych w partnerstwie z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji. Absolwent VII edycji Szkoły Liderów PAFW.

Prywatnie, działacz społeczny, Sekretarz oraz opiekun prawny Bieszczadzkiego Uniwersytetu Ludowego, Członek Rady Fundacji Fundusz Lokalny SMK, Członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbydniowie. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spotkań z mieszkańcami, szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, debat (w tym w formule Debaty Oxfordzkiej) oraz konsultacji społecznych. Specjalista w zakresie mechanizmów współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz specjalista w zakresie RODO. Współpracuje, jako szkoleniowiec z ARFwP, FRDL. Jest także ekspertem oceny biznesplanów w RARR oraz w Programie Działaj Lokalnie.