Skład Rady Fundacji:

  1. Beata Bułdyś – przewodnicząca Rady,
  2. Damian Laskowski – wiceprzewodniczący Rady,
  3. Piotr Pastuła,
  4. Genowefa Samołyk,
  5. Marcin Flis,
  6. Ryszard Nowocień,
  7. Damian Zakrzewski,
  8. Robert Bąk.

 

BEATA BUŁDYŚ

Od 2006 roku związana jestem z organizacjami pozarządowymi, współtwórca Stowarzyszenia Przyjaciół Wsi Trześń.  Mam na koncie realizację kilku projektów oraz odbudowę popowodziową infrastruktury stowarzyszenia (min: kawiarenka internetowa, zaplecze kuchenne, wyposażenie remizy, ogródek Jordanowski).

Obroniłam pracę licencjacką na temat Prowadzenie działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe. Jestem liderem V - edycji Szkoły Liderów PAFW. W 2010 roku współpracowałam z Fundacją Akademia Obywatelska jako mentor organizacji pozarządowych.  Prywatnie mieszkam w lesie, w drewnianym domku. Mam dwie córki, prowadzę działalność gospodarczą.  Lubię  pracować z ludźmi, pomagać, wspierać i dzielić się własnymi doświadczeniami.  Mam niesamowitą energię, którą zarażam innych.

DAMIAN LASKOWSKI

Należał do pierwszej grupy animatorów Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej Wolni od Uzależnień, odpowiadał za Internet, komputery i materiały promocyjne. Uczestniczył przy realizacji takich projektów Stowarzyszenia jak: "Daleko, blisko - RAZEM - program współpracy pomiędzy organizacjami z Euroregionu Karpackiego", "Weekend w Zaleszanach ' program promocji usług agroturystycznych", "Młody Przedsiębiorca - program promocji inicjatyw wśród młodzieży gimnazjalnej", "Przegląd Zaleszański - redagowanie i wydawanie lokalnego kwartalnika społecznego stowarzyszenia". Aktualnie współwłaściciel firmy biznesowej o profilu produkcyjnym.

PIOTR PASTUŁA

Członek Stowarzyszenia "Wsparcie" z Nowej Dęby, współpracującego z SMK przy wdrażaniu "Działaj Lokalnie" oraz trener młodzieżowy w programie "Młodzi Gniewni dla Nas Pewni", laureat nagrody "Społecznik Roku", animator lokalny, Dyrektor Biura Lasowiackiej Grupy Działania (LGD).

GENOWEFA SAMOŁYK

Tytuł mgr inż. chemika uzyskała na AGH w Krakowie. Ukończyła również Studium Pedagogiczne przy tej uczelni oraz studia podyplomowe matematyki z informatyką na WSP w Kielcach, a w zakresie zarządzania instytucją oświatową na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Jest dyrektorem Gimnazjum w Zbydniowie. Zgromadziła wokół siebie silny zespół nauczycieli i przyjaciół Gimnazjum. Pozyskując środki pozabudżetowe stworzyli razem muzeum izbę regionalną oraz Gminne Centrum Informacji oraz doskonałą bazę do realizacji zadań dydaktycznych i rozwijających pasje młodzieży. Posiada doświadczenie w realizacji projektów i prowadzeniu działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Jest członkiem Rady Forum Mieszkańców Wsi "Sanłęg" LGD, a także Fundatorem i przewodniczącą Rady Fundacji Fundusz Lokalny "SMK". W latach 2007-2010 była zastępcą Wójta Gminy Zaleszany. Posiada duże doświadczenie i wiedzę w dziedzinie funkcjonowania oświaty oraz pracy w samorządzie.

MARCIN FLIS

Animator, członek Stowarzyszenia "Wsparcie" z Nowej Dęby, trener, doradca ROEFS w Tarnobrzegu, współpracował ze Stowarzyszeniem SMK jako trener, członek komisji oceny projektów, wspierający (należał do nieformalnej Rady Partnerów FFL SMK), aktualnie dyrektor biura Lokalnej Grupy Rybackiej Puszczy Sandomierskiej w Nowej Dębie.

RYSZARD NOWOCIEŃ

Radny Gminy Gorzyce, prezes Klubu AA "Betania", działacz społeczny, kilkukrotny laureat konkursów Działaj Lokalnie, prezes OSP Trześń.