SEBASTIAN NABRZESKI - koordynator programu Prawo Dla Obywateli, koordynator Projektów: Podkarpackie Inicjatywy Lokalne oraz Polskie Inicjatywy Poradnicze.

Sebastian od początku działalności społecznej związany z Gminą Zaleszany. W latach 2006 – 2010 był Radnym Gminy Zaleszany. Od 2011 r. Sekretarz Gminy Zaleszany. Absolwent Prawa na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Akademii Liderów Samorządowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego realizowanych w partnerstwie z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji. Absolwent VII edycji Szkoły Liderów PAFW.

Prywatnie, działacz społeczny, Sekretarz oraz opiekun prawny Bieszczadzkiego Uniwersytetu Ludowego, Członek Rady Fundacji Fundusz Lokalny SMK, Członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbydniowie. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spotkań z mieszkańcami, szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, debat (w tym w formule Debaty Oxfordzkiej) oraz konsultacji społecznych. Specjalista w zakresie mechanizmów współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz specjalista w zakresie RODO. Współpracuje, jako szkoleniowiec z ARFwP, FRDL. Jest także ekspertem oceny biznesplanów w RARR oraz w Programie Działaj Lokalnie.

 


ELWIRA KARBARZ - swoją zawodową ścieżkę prowadzi w obszarze projektów, rozwijania małych podmiotów gospodarczych (biznesplany, dotacje), diagnoz społecznych, szkoleń i działań na rzecz środowiska lokalnego. Z wykształcenia socjolog. Z zamiłowania dusza artystyczna. Od 2022 r. sołtyska.

W Fundacji SMK zaczęła swoją przygodę w 2012 r. jako ekspert oceny wniosków Projektu Działaj Lokalnie, od 2014 Podkarpackich Inicjatywach Lokalnych.

Obecnie w fundacji specjalista ds. promocji i monitoringu w projekcie „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” oraz „Polskie Inicjatywy Poradnicze” oraz członek zespołu koordynującego „Zaleszański Uniwersytet Ludowy” (od 2020 r.). Od 2019 Koordynatorka Programu Działaj Lokalnie i Zaleszańskie Kluby Seniora. Od 2020 członek Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

W latach ubiegłych m.in. animatorka w projekcie Lokalny Ośrodek wsparcia Edukacji w Zbydniowie (2021 r.); administratorka w projekcie „e-Zaleszany 2019 oraz "W sieci bez barier” (2018-2019 r.), opiekunka Inkubatora Trzeciego Sektora w latach 2011/2012 r,. specjalista ds. rozwoju przedsiębiorczości społecznej na Podkarpaciu W 2013/2014 r.

 


 

 

DOMINIKA STEFANIAK - koordynatorka programu "Młodzi Gniewni"

Dominika Stefaniak jest studentką trzeciego roku na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2020 r. stypendystka stypendium pomostowego, koordynatorka w konkursie „Wygraj w Tysiąca”  i wolontariuszka Fundacji.

Przygodę z Fundacją SMK Dominika rozpoczęła w styczniu 2021 r. od zaangażowania się w odbudowę i modernizację Dworku Resztówka w Kotowej Woli. Prywatnie Dominika interesuję się kulturą i historią co pomogło jej przy pracy w projekcie publikacji w ramach „Zaleszańskiego Uniwersytetu Ludowego” w którym odpowiedzialna jest m.in. za redagowanie tekstów. A od 2022 roku Dominika jest koordynatorką naszego wewnętrznego programu "Młodzi Gniewni".

 


DANIEL ZIELIŃSKI - społeczny gospodarz "Resztówki"

ur. 05.05.2002 r. absolwent Zespołu szkół nr.1 im. gen. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli, druh Ochotniczej Straży Pożarnej w Skowierzynie. Od 2018 r. współpracuje z Fundacją w ramach takich działań jak Klub Seniora w Skowierzynie, „Napędzani Wisłą”, oraz różnorakich inicjatyw społecznych organizowanych przy współpracy z Gminą Zaleszany. Od 2021 r. czynnie pomaga w odbudowie Dworu „Resztówka” angażując w prace swoich przyjaciół oraz znajomych z innych grup społecznych. Fundacyjny „Wolontariusz roku 2018”, od 2022 r. oficjalnie członek grupy „Napędzani Wisłą”. Również w roku 2022 rozpoczął kolejny etap w swoim życiu i zaczął zawodową służbę wojskową w 16 Tczewskim Batalionie Saperów w Nisku.

 


 

DOMINIKA SZAL - koordynator ds. e-promocji, social media.

Dominika współpracę z Fundacją rozpoczęła wraz z II edycją Festiwalu Miasto Młodych Artystów czyli w maju 2014 r. W tym samym roku odbyła wakacyjny, trzymiesięczny staż w Fundacji jako administrator stron internetowych Fundacji, wspierała również pracę administracyjną w biurze zarządu. Dominika, od 2015-2019 w ramach Programu Działaj Lokalnie Dominika pełniła stanowisko administratora Ośrodka Działaj Lokalnie. Aktualnie dba o stronę internetową oraz wizerunek Fundacji w Internecie oraz wspiera działania innych osób w ramach innych projektów i akcji Fundacji.

Działania w jakie angażuje się w Fundacji dają możliwość rozwoju jej zainteresowań oraz kontynuowania działań związanych z 3 sektorem. Podczas studiów które ukończyła na Politechnice Rzeszowskiej w 2015 roku była wolontariuszem w programie PROJEKTOR – Wolontariat Studencki oraz prowadziła Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Zarządzania. Dodatkowo inicjator oraz koordynator inicjatywy lokalnej w ramach Programu Działaj Lokalnie VIII 2014r. oraz IX 2016 r.