Młodzi_Gniewni

 

Znajdziesz tu aktualne informacje na temat działań takich jak:

stypendia dla uzdolnionej młodzieży,

konkurs "Wolontariusz roku",

oksfordzkie debaty młodzieżowe,

okazjonalne konkursy artystyczne dla dzieci i młodzieży.

W ramach programu Młodzi Gniewni chcemy zaoferować lokalnej młodzieży możliwości rozwoju, realizacji swoich pasji, hobby, społecznych inicjatyw. Naszymi celami operacyjnymi programu są m.in.: granty rozwojowe dla liderów młodzieżowych i pracowników młodzieżowych, rozwijanie, kreowanie i promowanie najlepszych organizacji młodzieżowych takich jak: samorządy uczniowskie i młodzieżowe rady gmin, włączanie do Partnerstwa nowych instytucji i osób.

 

Wygraj w Tysiąca i zmieniaj świat wokół siebie

Wygraj 1000 złotych i dołącz do liderów. Konkurs Wygraj w Tysiąca skierowany do osób w wieku 13-25 lat, mieszkających w powiecie sandomierskim, tarnobrzeskim lub stalowowolskim.

Konkurs realizowany jest we współpracy z lokalnymi gminami.

Kto i jak realizuje: 

Fundacja Fundusz Lokalny SMK co rok ogłasza konkurs dla grup młodzieżowych na zrealizowanie własnego projektu. Cel konkursu: projekt ma się przyczynić do rozwoju zainteresowań, aktywizacji, zwiększenia alternatyw spędzania wolnego czasu przez młodzież oraz realizację inicjatyw w zakresie nauki, edukacji, oświaty, wychowania, kultury i sztuki, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, wolontariatu czy ekologii.

Dla kogo?

Dla liderów i grup młodzieżowych (min. 4 osoby w wieku od 13 do 25 roku życia), które maja pomysł na działanie społeczne związane z pasja czy zainteresowaniami członków grupy. Działania nie mogą mieć charakteru prywatnego co oznacza, iż efekty inicjatywy młodzieżowej powinny obejmować inne osoby, środowiska, organizacje. Grupa realizująca inicjatywę musi wykazać wpływ działania na otaczająca ich przestrzeń publiczną.

 

Wygraj w Tysiąca - dokumenty

wkrótce