Zarząd III Kadencji stanowią:

  1. Damian Zakrzewski - wiceprezes Zarządu,
  2. Tomasz Pruś - członek Zarządu,
  3. Sylwester Idec - członek zarządu - członek Zarządu,
  4. Elwira Karbarz - członek Zarządu,
  5. Stanisław Baska - prezes Zarządu.

DAMIAN ZAKRZEWSKI

Z wykształcenia nauczyciel historii, studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie i rozliczanie projektów finansowanych przez UE. Obecnie kieruje pracami biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej. Posiada bogate doświadczenie w planowaniu i zarządzaniu projektów rozwoju społecznego,

finansowanych ze środków: PROW na lata 2007-2013, PO FIO, PPWOW/Programu Integracji Społecznej,  Działaj Lokalnie Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności, Programu Dyplom z Marzeń Fundacji Edukacji Przedsiębiorczości. Realizator wielu projektów dla Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Bojanów Edukacja i Rozwój, Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych w Gwoźdźcu, Stowarzyszenia Kobiet Przedsiębiorczych z Lasek, Stowarzyszenia Rozwoju Społeczności Lokalnej Nadzieja oraz Lokalnej Grupy Działania.

TOMASZ PRUŚ

Absolwent Wyższej Szkoły informatyki i Zarządzania na wydziale Administracyjno-Informatycznym o specjalności Systemy i sieci Komputerowe, studia podyplomowe na wydziale Informatyki Stosowanej o specjalności Inżynieria Komputerowa i Multimedialna. Pracuje jako Starszy specjalista ds. Informatyki w Urzędzie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim oraz w firmie HLG Sp. z o.o. jako koordynator ds. rozwoju sieci.

W 2005 roku rozpoczął informatyzację gminy poprzez pilotażowy projekt budowy  nadajników HOT-SPOT w Gminie następnie w 2009 r. pozyskał dofinansowanie na budowę kompleksowej ?Gminnej Sieci Komputerowej? na obszarze całej gminy w ramach projektu ponad 200 rodzin otrzymało darmowy dostęp do Internetu i sprzęt komputerowy, ponadto w centrach miejscowości uruchomiono HOT-SPOTy. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji uznała ten projekt za jeden z najlepiej przeprowadzonych w kraju i wytypowała go do reprezentowania polski na międzynarodowych targach informatycznych CeBIT 2013 w Hanowerze.  Od kilku lat pozyskuje środki z funduszy europejskich między innymi projekt budowy kompleksowej sieć światłowodowej (FTTH) na obszarze gmin Nowa Dęba, Majdan Królewski, Baranów Sandomierski. Ponadto wiele wniosków RPO WP, PROW, POIG.  W 2010r Lider rejonu Baranów Sandomierski w akcji Szlachetna Paczka. Członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Baranowie Sandomierskim, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Arkadia.

SYLWESTER IDEC

Ukończył studia na kierunku Ekonomia spec. Finanse Publiczne i Komercyjne na Katolickim Uniwersytecie Lubelski im. Jana Pawła II oraz studia podyplomowe o kierunku Rachunkowość na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. W 2011 r. uzyskał Certyfikat Ministra Finansów RP uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Od roku 2005 księgowy i skarbnik Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej "Wolni od Uzależnień" w Zaleszanach, 2007-2008 księgowy Stowarzyszenia Forum Mieszkańców Wsi Sanłęg w Zaleszanach, od 2008 księgowy P.W. TRANSDŹWIG w Tarnobrzegu. Uczestniczył w realizacji projektów: "Działamy, działamy, działamy..." (realizowany w ramach ogólnopolskiego Programu Działaj Lokalnie PAWFW zarządzanego przez ARFP), "Dyplom z Marzeń", "Lokalne Partnerstwa PAFW", Pilotażowy Program Leader+ Schemat II, Powódź - Pomagamy; finansowanych odpowiednio ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości, Fundacji Wspomagania Wsi, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków publicznych i innych. Posiada doświadczenie z zakresu przygotowania sprawozdań z realizacji w/w projektów, bieżącej obsługi finansowo-księgowej jednostki a także niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości, podatków, ubezpieczeń.

ELWIRA KARBARZ

Swoją zawodową ścieżkę prowadzi w obszarze projektów, rozwijania małych podmiotów gospodarczych (biznesplany, dotacje), diagnoz społecznych, szkoleń i działań na rzecz środowiska lokalnego. Z wykształcenia socjolog. Z zamiłowania dusza artystyczna. Od 2022 r. sołtyska.

W Fundacji SMK zaczęła swoją przygodę w 2012 r. jako ekspert oceny wniosków Projektu Działaj Lokalnie, od 2014 Podkarpackich Inicjatywach Lokalnych.

Obecnie w fundacji specjalista ds. promocji i monitoringu w projekcie „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” oraz „Polskie Inicjatywy Poradnicze” oraz członek zespołu koordynującego „Zaleszański Uniwersytet Ludowy” (od 2020 r.). Od 2019 Koordynatorka Programu Działaj Lokalnie i Zaleszańskie Kluby Seniora. Od 2020 członek Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

W latach ubiegłych m.in. animatorka w projekcie Lokalny Ośrodek wsparcia Edukacji w Zbydniowie (2021 r.); administratorka w projekcie „e-Zaleszany 2019 oraz "W sieci bez barier” (2018-2019 r.), opiekunka Inkubatora Trzeciego Sektora w latach 2011/2012 r,. specjalista ds. rozwoju przedsiębiorczości społecznej na Podkarpaciu W 2013/2014 r.

STANISŁAW BASKA

ur. 1966, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie, doradca zawodowy i trener oraz moderator warsztatów i spotkań z zakresu rozwoju gospodarczego, rynku pracy, inicjatyw młodzieżowych i społecznych. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu: planowanie i zarządzanie projektem, planowanie strategiczne, rynek pracy, komunikacja i partycypacja społeczna, partnerstwa lokalne, aktywizacja społeczności lokalnych i młodzieży.

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe to: ponad 100 opracowanych projektów i wniosków aplikacyjnych, koordynacja ponad 50 projektów finansowanych ze środków krajowych, programów Unii Europejskiej i programów amerykańskich, koordynowanie prac nad 20 strategiami gmin, powiatów i regionów, redaktor publikacji z zakresu planowania i zarządzania projektem, komunikacji i partycypacji społecznej, podręczników dla osób bezrobotnych.

Realizował projekty i szkolenia dla takich programów i instytucji jak: ACDI / VOCA Warszawa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Ambasada Kanady w Polsce, Ambasada USA w Polsce, Departament Pracy USA, Fundacja FAPA, Fundacja Fundusz Współpracy, Fundacja Karpacka, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacja Wspomagania Wsi, Fundusz SAPARD, Lando’Laeks, Local Government Partnership Program, Ministerstwo Rozwoju Międzynarodowego Wielkiej Brytanii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, PFDiM, P-AFW, Program Młodzież UE, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Phare (woj. Podkarpackie, małopolskie, lubelskie, lubuskie), Phare Acces, Phare Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego, Phare CBC Współpraca Przygraniczna, EFS (SPO RZL, PO KL), EFOiGR (Program Leader +), Bank Światowy (Konsultant Regionalny Programu Integracji Społecznej Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich), FIO, ASOS, NoweFIO, RPWUL (w ramach Narodowego Instytutu Wolności), Urząd Marszałkowski w Rzeszowie, Podkarpacki Konserwator Zabytków, tutor Programu ”Liderzy PAFW”, animator Pracowni Dobra Wspólnego, Ambasador Programu „Równać Szanse”.

Od 2001 r. szef firmy szkoleniowej i doradczej „Grupa Doradcza BAS” i Ośrodka Gościniec Koćmierzów, a od 2011 r.  prezes Zarządu Fundacji Fundusz Lokalny SMK.