Zmiany w ochronie danych osobowych – co dotyczy organizacji NGO?

Zmiany w ochronie danych osobowych, które dotyczą również organizacji pozarządowych Przed nami (r)ewolucja w ochronie danych osobowych. Dwa lata temu wydane zostało Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych … Czytaj więcej

Oferta Fundacji w zakresie wykonania dokumentacji i wdrożenia RODO w NGO

Od 25 maja br. zaczną obowiązywać nowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych. Obejmują one nie tylko nowe rygorystyczne obowiązki ale też dotyczą również organizacje pozarządowe. Fundacja Fundusz Lokalny SMK w ramach odpłatnej działalności statutowej oraz własnego programu „Prawo dla … Czytaj więcej

NGO a samorząd

Czy organizacje społeczne są potrzebne samorządowi? Organizacje społeczne (np. stowarzyszenia, fundacje) inaczej nazywane organizacjami pozarządowymi lub organizacjami obywatelskimi są jednym z filarów społeczeństwa obywatelskiego. Mówi się czasem, że organizacje społeczne to III Sektor (I sektor administracja publiczna, II sektor -biznes). … Czytaj więcej

Prawo – współpraca w samorządzie

Ustawy samorządowe KONSTYTUCJA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ Obowiązująca Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiejjest aktem najwyższej rangi w Polsce. Została uchwalona 2 kwietnia 1997 roku, a weszła w życie 17 października 1997 r. Opiera się na republikańskiej formie rządu i demokratycznych zasadach: jednolitości państwa, zwierzchnictwie narodu, … Czytaj więcej

Prawo – obywatel a samorząd

KONSTYTUCJA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ Obowiązująca Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej jest aktem najwyższej rangi w Polsce. Została uchwalona 2 kwietnia 1997 roku, a weszła w życie 17 października 1997 r. Opiera się na republikańskiej formie rządu i demokratycznych zasadach: jednolitości państwa, zwierzchnictwie narodu, zasadzie demokratycznego … Czytaj więcej

Prawo – NGO a samorząd

KONSTYTUCJA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ Obowiązująca Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiejjest aktem najwyższej rangi w Polsce. Została uchwalona 2 kwietnia 1997 roku, a weszła w życie 17 października 1997 r. Opiera się na republikańskiej formie rządu i demokratycznych zasadach: jednolitości państwa, zwierzchnictwie narodu, zasadzie demokratycznego … Czytaj więcej