Logo Lokalne InicjatywyStawiamy na Liderów

Dlatego wzmacniamy lokalnych liderów i lokalne społeczności oraz otwieramy samorządy na współpracę z mieszkańcami. Chcemy promować oraz wprowadzać w życie ideę dobra wspólnego oraz zasadę subsydiarności Państwa. Prowadzimy też stałą działalność doradczą i edukacyjną dla lokalnej społeczności. Chcemy działać w partnerstwie z innymi organizacjami oraz instytucjami w myśl zasady: razem możemy zrobić więcej i lepiej!

Młodzi_GniewniDla lokalnej młodzieży

W ramach programu Młodzi Gniewni chcemy zaoferować lokalnej młodzieży możliwości rozwoju, realizacji swoich pasji, hobby, społecznych inicjatyw. Naszymi celami operacyjnymi programu są m.in.: granty rozwojowe dla liderów młodzieżowych i pracowników młodzieżowych, rozwijanie, kreowanie i promowanie najlepszych organizacji młodzieżowych takich jak: samorządy uczniowskie i młodzieżowe rady gmin, włączanie do Partnerstwa nowych instytucji i osób.

Prawo_dla_ObywateliProjekt Prawo dla Obywateli

Projekt zrodził się w ramach zrealizowanego programu „Akademia Demokracji Lokalnej” współfinansowanego ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. W ramach projektu chcemy niwelować bariery w zakresie prawa obywatelskiego dla liderów oraz prawa z zakresu postępowania administracyjnego dla mieszkańców.

Projekt został zakończony, ale cele pozostają nadal aktualne. Nadal zapewniamy bezpłatny dostęp do rzetelnych, bezstronnych oraz poufnych porad prawnych i obywatelskich mieszkańcom powiatów: sandomierskiego, stalowowolskiego i tarnobrzeskiego.