KLUBY SENIORA

W GMINIE ZALESZANY

Klub Seniora Fundacja SMK_07

eMKA Międzypokoleniowe Kluby Aktywności – KLUBY SENIORA W GMINIE ZALESZANY

Klub Seniora w Skowierzynie oraz w Zaleszanach powstały w ramach projektu „Utworzenie i prowadzenie gminnego Klubu Seniora pn. Jesień i wiosna wspólną porą roku” w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej SENRIOR + na lata 2015-2020. Pierwsze spotkania odbyły się pod koniec 2017 r.

Obecnie Gminne Kluby Seniora w Zaleszanach działają w wyniku realizacji zadania publicznego finansowanego przez Gminę Zaleszany w ramach umowy – realizowanego przez Fundację Fundusz Lokalny SMK. W tym roku kontynuacja działań Klubu Seniora w Zaleszanach, Skowierzynie oraz w Pilchowie.

 

UCZESTNICY

 • Uczestnikami klubu są osoby w wieku 60+, w tym osoby niepełnosprawne oraz wolontariusze. Kluby integrują już ponad 100 osób. Uczestnictwo w klubie jest bezpłatne.
 • Uczestnicy Klubu to mieszkańcy Gminy Zaleszany. Zajęcia w klubie seniora mają charakter sportowo rekreacyjny, kulturalno-oświatowy, aktywizujący społecznie oraz manualny.

REKRUTACJA

Warunkiem uczestnictwa w Klubie Seniora jest złożenie deklaracji przystąpienia do klubu oraz zapoznanie się z regulaminem klubu.
Rekrutacja uczestników ma charakter ciągły i jest prowadzona do momentu zakwalifikowania odpowiedniej liczby uczestników.

DOKUMENTY:

Deklaracja przystąpienia do klubu

GŁÓWNYMI CELAMI SAMOPOMOCOWEGO KLUBU SENIORA SĄ MIN.:

 • Motywowanie środowiska Seniorów do wspólnego spędzania czasu wolnego oraz wzajemna pomoc
 • Zawieranie nowych znajomości i utrzymywanie więzi wśród seniorów- uczestników klubu
 • Aktywizacja seniorów z różnych środowisk
 • Współpraca z innymi klubami
 • Propagowanie różnych form działalności twórczej seniorów
 • Wspieranie inicjatyw umożliwiających aktywny udział seniorów w życiu ich otoczenia
 • Budowanie więzi międzypokoleniowej
 • Promocja gminy

Zajęcia realizowane przez Samopomocowy Klub Seniora mają na celu poprawę sprawności manualnej i ruchowej seniorów, dowartościowanie i wzrost samooceny osób starszych, integrację osób starszych w środowisku, wymiana doświadczenia, zainteresowań, budowanie więzi- więzi międzypokoleniowej.

LOKALIZACJA KLUBÓW SENIORA

KLUB SENIORA W ZALESZANACH

 1. Działa od marca 2018 r.
 2. Spotkania co tydzień we wtorek od godz. 16:00, budynek Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaleszanach
 3. Animatorka: Elwira Karbarz

KLUB SENIORA W SKOWIERZYNIE

 1. Działa od grudnia 2017
 2. Spotkania co tydzień w czwartek od godz. 16:00, budynek Domu Ludowego w Skowierzynie
 3. Animatorka: Elżbieta Myszka
 4. Filia Klub seniora w Motyczu szlacheckim

KLUB SENIORA W PLICHOWIE

 1. Zapoczątkowany w 2019 jako filia
 2. Spotkania co tydzień w poniedziałek od godz. 16:00, budynek Domu Ludowego w Pilchowie
 3. Animatorka: Elwira Karbarz

 

ZAPRASZAMY!