Resztówka to zabytkowy dwór w Kotowej Woli. Fundacja Fundusz Lokalny SMK z dniem 30 grudnia 2019 r. w drodze darowizny (Nr Aktu Notarialnego: 10.525/2019) otrzymała od Stowarzyszenia Odnowy Wsi „WOLAN” Dwór Horodyńskich (pierwotnie Kraińskich) w Kotowej Woli. Ten neoklasycystyczny zabytek przez wiele lat był zapomniany, niszczał i chylił się ku ruinie. Naszym zamiarem jest nie tylko odbudowa dworu, ale doprowadzenie do powstania funkcjonalnego miejsca, atrakcyjnego wizualnie i przyjaznego dla środowiska lokalnego. Podkreśli prestiż Fundacji, ale też stanie się wizytówką regionu, miejscem otwartym i inspirującym dla różnych środowisk.

Idea powołania Ośrodka Dziedzictwa Lokalnego – Resztówka wynikła z doświadczeń i potrzeb Fundacji. Ośrodek będzie uzupełnieniem dla dotychczasowych działań prowadzonych przez Fundację. Poprzez działania edukacyjne i animacyjne prowadzone w sposób planowy i skoordynowany, zamierzamy wspierać  środowiska i wspólnoty, które budują swoją przyszłość w oparciu o tożsamość i dziedzictwo lokalne.

Dlatego „Resztówka” będzie miejscem wsparcia i pomocy dla takich grup fundacyjnych jak: „Napędzani Wisłą”, FG OPP, kluby seniora, młodzieżowe kluby aktywności, animatorzy i liderzy projektów dofinansowanych przez Fundację w ramach wsparcia finansowego. Ośrodek Dziedzictwa Lokalnego – „Resztówka” będzie również inicjował i organizował szkolenia nawiązujące do potrzeb lokalnych, ale też odtwarzał tradycyjne zawody, które często  zapomniane, a związane regionem,  mogą być w przyszłości jej wizytówką. Oddzielnym priorytetem będą inicjatywy adresowane do dzieci, młodzieży i turystów. Będzie to edukacja regionalna, prowadzona w formie warsztatów, „zielonych szkół”, organizacji mini ekomuzeów czy wirtualnych muzeów. Podwaliny pod nowe działania Fundacji dał projekt pn. „Zaleszański Uniwersytet Ludowy”.

Trzecim filarem „Resztówki” będzie odpłatna działalność statutowa m.in.: wynajem pomieszczeń na szkolenia, konferencje, wystawy, organizacja imprez plenerowych (pikniki, festyny, etc), wynajem sal na wydarzenia biznesowe czy rodzinne, organizacja np. kilkudniowych wizyt studyjnych Uzyskane środki Fundacja zamierza przeznaczać na rozwój „Resztówki” oraz na dofinansowanie pozostałych programów Fundacji.