CEL PROGRAMU

Program Stypendiów Pomostowych skierowany jest do ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą kontynuować naukę na wyższych uczelniach. Celem Programu jest ułatwienie młodym ludziom podjęcia studiów poprzez ufundowanie stypendiów na I rok studiów i wsparcie podczas dalszej edukacji akademickiej.

Program został zainicjowany w 2002 r. przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w odpowiedzi na istotny problem społeczny, jakim jest wyraźna dysproporcja w dostępie do studiów między młodzieżą mieszkającą na wsi i w małych miastach – dla wielu uzdolnionych młodych ludzi próg szkoły wyższej jest trudny do przekroczenia głównie z powodu bariery materialnej.

STYPENDYŚCI PSP I FUNDACJI FFL SMK

Fundacja od pierwszego roku działalności realizuje jako lokalny partner Program Stypendiów Pomostowych. W tym zakresie współpracujemy z lokalnymi grupami sponsorskimi, którzy będąc „ambasadorami” programu promują, zachęcają, integrują i zbierają środki na wkład własny do Programu Stypendiów Pomostowych. W ciągu 5 lat Fundacja wraz z lokalnymi grupami sponsorskimi ufundowała stypendia dla 40 młodych ludzi podejmujących studia. Część stypendystów, w okresie studiowania, dalej  współpracuje z Fundacją lub innymi lokalnymi organizacjami. Dla działających społecznie studentów Fundacja funduje „stypendia kontynuacyjne”, które są przyznawane w ramach drugiego programu stypendialnego Fundacji pn. „Stypendia Agrafka Agory / FFL SMK”.

Źródło: http://www.stypendia-pomostowe.pl/o-programie/

Zasady w 2024 roku:

Czekając na wyniki matury już dziś warto się przygotować i zaplanować fundusze na I rok studiów.  Fundacja Fundusz Lokalny SMK ma ciekawą propozycję, bowiem dla zdolnych i aktywnych maturzystów czeka 10 000 PLN na pierwszy rok studiów.

Aby uzyskać stypendium ważne jest, aby wykazać się:

  • zamieszkiwaniem w miejscowości do 20 tys. mieszkańców,
  • mieć dobre wyniki na maturze,
  • dochody w rodzinie muszą być nie wyższe niż wskazane w Regulaminie Programu Stypendialnego,
  • wykazać się aktywnością społeczną/obywatelską w czasie nauki w szkole średniej – należy złożyć wniosek o udzielenie rekomendacji do Fundacji Fundusz Lokalny SMK – WNIOSEK

Harmonogram

Wniosek, o udzielenie rekomendacji  należy złożyć  w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca br. (liczy się data wpływu ) na adres: Biuro Zarządu Fundacji Fundusz Lokalny SMK, Koćmierzów 2, 27-650 Samborzec lub na adres mailowy: fundacjasmk@gmail.com. Lista osób rekomendowanych zostanie zamieszczona na stronie www.fundacjasmk.pl 

Dodatkowych informacji można uzyskać składając pytanie na adres mailowy: fundacjasmk@gmail.com

Zapraszamy

Lista stypendystów PSP za lata:

Lp

Imię i nazwisko

Gmina

Rok

Kwota

1

Julia Krasoń

Zaleszany

2022

7 000

2

Jan Moskal

Zaleszany

2022

7 000

 RAZEM KWOTA STYPENDIÓW

14 000

1

Kamila Ziara

Zaleszany

2021

7 000

2

Weronika Przyboś

Zaleszany

2021

7 000

3

Patryk Tomczyk

Zaleszany

2021

7 000

4

Radosław Bieniek

Zaleszany

2021

7 000

 RAZEM KWOTA STYPENDIÓW

28 000

1

Dominik Stefaniak

Zaleszany

2020

5 000

 RAZEM KWOTA STYPENDIÓW

5 000

1

Kacper Roda

Zaleszany

2019

5 000

2

Patrycja Kiełbasa

Zaleszany

2019

5 000

3

Armin Boleń

Dwikozy

2019

5 000

4

Anna Szewczyk

Zaleszany

2019

5 000

 RAZEM KWOTA STYPENDIÓW

20 000

1

Łukasz Kiełbasa

Zaleszany

2018

5 000

2

Lucyna Stąpór

Dwikozy

2018

5 000

 RAZEM KWOTA STYPENDIÓW

10 000

1

Mateusz Borkowski

Dwikozy

2017

5000

2

Paulina Sabo

Baranów Sandomierski

2017

5000

 RAZEM KWOTA STYPENDIÓW

10 000

1

Karolina Partyka

Baranów Sandomierski

2016

5000

2

Karolina Cuber

Bojanów

2016

5000

3

Sebastian Żak

Zaleszany

2016

5000

4

Jakub Tomczyk

Zaklików

2016

5000

5

Paulina Sowa

Zaleszany

2016 

5000

 RAZEM KWOTA STYPENDIÓW

10 000

1

Jacek Gębala

Zaleszany

2015

5000

2

Ewelina Sudoł

Bojanów

2015

5000

3

Marta Król

Baranów Sandomierski

2015

5000

4

Beata Weronika Maj

Baranów Sandomierski

2015

5000

5

Weronika Bator

Koprzywnica

2015

5000

6

Patryk Bartłomiej Sadecki

Nowa Dęba

2015

5000

7

Oliwia Potocka

Klimontów

2015

5000

8

Paulina Dubiel

Klimontów

2015

5000

9

Katarzyna Szemraj

Klimontów

2015

5000

10

Natalia Kraszula

Dwikozy

2015

5000

11

Jan Drzewiński

Baranów Sandomierski

2015

5000

12

Paulina Majka

Dwikozy

2015

5000

RAZEM KWOTA STYPENDIÓW

70000

1

Przemysław Falarz

Baranów Sandomierski

2014

5000

2

Karolina Wydra

Zaleszany

2014

5000

3

Michał Bałata

Zaleszany

2014

5000

4

Robert Kolasiński

Samborzec

2014

5000

5

Anna Floras

Łoniów

2014

5000

6

Jakub Iskra

Nowa Dęba

2014

5000

 RAZEM KWOTA STYPENDIÓW

30000

1

Weronika Maj

Baranów Sandomierski

2013

5000

2

Agnieszka Wargacka

Nowa Dęba

2013

5000

3

Hubert Wilk

Nowa Dęba

2013

5000

4

Piotr Filip Sadecki

Nowa Dęba

2013

5000

5

Patrycja Szubstarska

Samborzec

2013

5000

6

Karolina Ciba

Zaleszany

2013

5000

7

Dorota Drzewińska

Baranów Sandomierski

2013

5000

8

Anna Joanna Soja

Samborzec

2013

5000

 RAZEM KWOTA STYPENDIÓW 

40000

Lp

Imię i nazwisko

Gmina

Rok

Kwota

1

Monika Tomczyk

Baranów Sandomierski

2012

5000

2

Marta Drzewińska

Baranów Sandomierski

2012

5000

3

Łukasz Sadecki

Nowa Dęba

2012

5000

4

Daniel Serwinowski

Nowa Dęba

2012

5000

5

Justyna Straub

Nowa Dęba

2012

5000

6

Agnieszka Andrychowicz

Samborzec

2012

5000

7

Paulina Mikus

Samborzec

2012

5000

RAZEM KWOTA STYPENDIÓW

35000