CEL PROGRAMU

Program Stypendiów Pomostowych skierowany jest do ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą kontynuować naukę na wyższych uczelniach. Celem Programu jest ułatwienie młodym ludziom podjęcia studiów poprzez ufundowanie stypendiów na I rok studiów i wsparcie podczas dalszej edukacji akademickiej.

Program został zainicjowany w 2002 r. przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w odpowiedzi na istotny problem społeczny, jakim jest wyraźna dysproporcja w dostępie do studiów między młodzieżą mieszkającą na wsi i w małych miastach – dla wielu uzdolnionych młodych ludzi próg szkoły wyższej jest trudny do przekroczenia głównie z powodu bariery materialnej.

STYPENDYŚCI PSP I FUNDACJI FFL SMK

Fundacja od pierwszego roku działalności realizuje jako lokalny partner Program Stypendiów Pomostowych. W tym zakresie współpracujemy z lokalnymi grupami sponsorskimi, którzy będąc „ambasadorami” programu promują, zachęcają, integrują i zbierają środki na wkład własny do Programu Stypendiów Pomostowych. W ciągu 5 lat Fundacja wraz z lokalnymi grupami sponsorskimi ufundowała stypendia dla 40 młodych ludzi podejmujących studia. Część stypendystów, w okresie studiowania, dalej  współpracuje z Fundacją lub innymi lokalnymi organizacjami. Dla działających społecznie studentów Fundacja funduje „stypendia kontynuacyjne”, które są przyznawane w ramach drugiego programu stypendialnego Fundacji pn. „Stypendia Agrafka Agory / FFL SMK”.

Źródło: http://www.stypendia-pomostowe.pl/o-programie/

Zasady w 2020 roku:

Czekając na wyniki matury już dziś warto się przygotować i zaplanować fundusze na I rok studiów.  Fundacja Fundusz Lokalny SMK ma ciekawą propozycję, bowiem dla zdolnych i aktywnych maturzystów czeka 5000 PLN na pierwszy rok studiów.

Osoby ubiegające się o otrzymanie stypendium muszą spełnić następujące warunki:

  1. spełniają warunki formalne wynikające z Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XIX edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2020/2021 (Segment II). Informacja: https://www.stypendia-pomostowe.pl/
  2. są mieszkańcami powiatu sandomierskiego, tarnobrzeskiego, stalowowolskiego, niżańskiego (nie wymaga rekomendacji lokalnej organizacji);
  3. mieszkają na terenie województwa podkarpackiego, lubelskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego (nie dotyczy ww. powiatów) i mają rekomendację organizacji / instytucji współpracującej z Fundacją Fundusz Lokalny SMK lub organizacji realizującej w ostatnich 3 latach projekt dofinansowany z Programu „Równać Szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności,
  4. złożyć wniosek o udzielenie rekomendacji w terminie.

Harmonogram na rok 2020 przedstawia się następująco:

  • 12 sierpnia 2020 r. – uruchomienie aplikacji on-line przez Fundację Edukacyjna Przedsiębiorczości
  • 31 sierpnia 2020 r. – ostateczny termin składania wniosków o rekomendację do Fundacji Fundusz Lokalny SMK (FFL SMK)
  • 12 września 2020 r. – ogłoszenie wyników o udzieleniu rekomendacji przez FFL SMK
  • 14 września 2020 r. godz. 16.00 – zamknięcie aplikacji on-line przez FEP

Dodatkowych informacji można uzyskać składając pytanie na adres mailowy: fundacjasmk@gmail.com

Oficjalna informacja o przyznanym stypendium zostanie wysłana drogą mailową do każdego stypendysty, którego nazwisko znalazło się na liście. W wiadomości podany będzie opis formalności, których należy dopełnić.

Zapraszamy

Lista stypendystów PSP za lata 2012-2016
Lp Imię i nazwisko Gmina Rok Kwota  
1 Monika Tomczyk Baranów Sandomierski 2012 5000  
2 Marta Drzewińska Baranów Sandomierski 2012 5000  
3 Łukasz Sadecki Nowa Dęba 2012 5000  
4 Daniel Serwinowski Nowa Dęba 2012 5000  
5 Justyna Straub Nowa Dęba 2012 5000  
6 Agnieszka Andrychowicz Samborzec 2012 5000  
7 Paulina Mikus Samborzec 2012 5000  
RAZEM KWOTA STYPENDIÓW 35000  
1 Weronika Maj Baranów Sandomierski 2013 5000  
2 Agnieszka Wargacka Nowa Dęba 2013 5000  
3 Hubert Wilk Nowa Dęba 2013 5000  
4 Piotr Filip Sadecki Nowa Dęba 2013 5000  
5 Patrycja Szubstarska Samborzec 2013 5000  
6 Karolina Ciba Zaleszany 2013 5000  
7 Dorota Drzewińska Baranów Sandomierski 2013 5000  
8 Anna Joanna Soja Samborzec 2013 5000  
 RAZEM KWOTA STYPENDIÓW  40000  
1 Przemysław Falarz Baranów Sandomierski 2014 5000  
2 Karolina Wydra Zaleszany 2013 5000  
3 Michał Bałata Zaleszany 2013 5000  
4 Robert Kolasiński Samborzec 2013 5000  
5 Anna Floras Łoniów 2013 5000  
6 Jakub Iskra Nowa Dęba 2013 5000  
 RAZEM KWOTA STYPENDIÓW 30000  
1 Jacek Gębala Zaleszany 2015 5000  
2 Ewelina Sudoł Bojanów 2015 5000  
3 Marta Król Baranów Sandomierski 2015 5000  
4 Beata Weronika Maj Baranów Sandomierski 2015 5000  
5 Weronika Bator Koprzywnica 2015 5000  
6 Patryk Bartłomiej Sadecki Nowa Dęba 2015 5000  
7 Oliwia Potocka Klimontów 2015 5000  
8 Paulina Dubiel Klimontów 2015 5000  
9 Katarzyna Szemraj Klimontów 2015 5000  
10 Natalia Kraszula Dwikozy 2015 5000  
11 Jan Drzewiński Baranów Sandomierski 2015 5000  
12 Paulina Majka Dwikozy 2015 5000  
RAZEM KWOTA STYPENDIÓW 70000  
1 Karolina Partyka Baranów Sandomierski 2016 5000  
2 Karolina Cuber Bojanów 2016 5000  
3 Sebastian Żak Zaleszany 2016 5000  
4 Jakub Tomczyk Zaklików 2016 5000  
5 Paulina Sowa Zaleszany 2016 5000  
 
 RAZEM KWOTA STYPENDIÓW 25000  
1 Mateusz Borkowski Dwikozy 2017 5000  
2 Paulina Sabo Baranów Sandomierski 2017 5000  
 RAZEM KWOTA STYPENDIÓW 10000