SPRAWOZDANIA OPP

ZNAJDUJĄ SIĘ NA STORNIE: https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/

UCHWAŁY RADY FUNDACJI

Uchwała nr 01_2018 Rady Fundacji Fundusz Lokalny SMK z dn. 12.07.2018 w sprawie rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Fundacji

Uchwała nr 02_2018 Rady Fundacji Fundusz Lokalny SMK z dn. 12.07.2018 w sprawie Przewodniczącego Rady Fundacji

Uchwała nr 03_2018 Rady Fundacji Fundusz Lokalny SMK z dn. 12.07.2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Fundacji Fundusz Lokalny SMK za okres 01.01.2017 do 31.12.2017

Uchwała nr 04_2018 Rady Fundacji Fundusz Lokalny SMK z dn. 12.07.2018 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Fundacji Fundusz Lokalny SMK za okres 01.01.2017 do 31.12.2017

Uchwała nr 05_2018 Rady Fundacji Fundusz Lokalny SMK z dn. 12.07.2018 w sprawie zmiany Statutu Fundacji

Uchwała nr 06_2018 Rady Fundacji Fundusz Lokalny SMK z dn. 12.07.2018 w sprawie przyjęcia Planu Działania na 2018 r.

Uchwała nr 2017-1 Rady Fundacji Fundusz Lokalny SMK z dnia 28.06.2017 r.

Uchwała nr 2017-2 Rady Fundacji Fundusz Lokalny SMK z dnia 28.06.2017 r.

Uchwała nr 2017-3 Rady Fundacji Fundusz Lokalny SMK z dnia 28.06.2017 r.

Uchwała nr 2014-6 Rady Fundacji Fundusz Lokalny SMK z dnia 11.12.2014 r. w sprawie wyboru Zarządu Fundacji

Uchwała nr 2014-5 Rady Fundacji Fundusz Lokalny SMK z dnia 11.12.2014 r. w sprawie rezygnacji z członkostwa w Radzi Fundacji

Uchwała nr 2014-4 Rady Fundacji Fundusz Lokalny SMK z dnia 11.12.2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego-Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji

Uchwała nr 2014-3 Rady Fundacji Fundusz Lokalny SMK z dnia 30.06.2014 r. w sprawie zmiany Statutu Fundacji

Uchwała nr 2014-3 Rady Fundacji Fundusz Lokalny SMK z dnia 11.12.2014 r. w sprawie rezygnacji z funkcji Przewodniczącego-Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji

Uchwała nr 2014-2 Rady Fundacji Fundusz Lokalny SMK z dnia 11.12.2014 r. w sprawie przyjęcia Planu Działania na 2015 r

Uchwała nr 2014-2 Rady Fundacji Fundusz Lokalny SMK z dani 30.06.2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Fundacji Fundusz Lokalny SMK 

Uchwała nr 2014-1 Rady Fundacji Fundusz Lokalny SMK z dnia 30.06.2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Fundacji Fundusz Lokalny SMK 

Uchwała nr 2014-1 Rady Fundacji Fundusz Lokalny SMK z dnia 11.12.2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Fundacji Fundusz Lokalny SMK 

Uchwała nr 2013-7 Rady Fundacji Fundusz Lokalny SMK z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Działania Rady Fundacji

Uchwała nr 2013-6 Rady Fundacji Fundusz Lokalny SMK z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia preliminarza budżetu rocznego

Uchwała nr 2013-5 Rady Fundacji Fundusz Lokalny SMK z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu Fundacji

Uchwała nr 2013-4 Rady Fundacji Fundusz Lokalny SMK z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Biura Zarządu Fundacji

Uchwała nr 2013-3 Rady Fundacji Fundusz Lokalny SMK z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programów Działania Fundacji

Uchwała nr 2013-2 Rady Fundacji Fundusz Lokalny SMK z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Fundacji Fundusz Lokalny SMK 

Uchwała nr 2013-1 Rady Fundacji Fundusz Lokalny SMK z dnia 28 czerwca 2013 r. ws prawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Fundacji Fundusz Lokalny SMK

Uchwała nr 2011-3 Rady Fundacji Fundusz Lokalny SMK z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie zmian w Statucie Fundacji

Uchwała nr 2011-2 Rady Fundacji Fundusz Lokalny SMK z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie wyboru Zarządu Fundacji

Uchwała nr 2011-1 Rady Fundacji Fundusz Lokalny SMK z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Fundacji