Program  „Działaj Lokalnie”  to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce (więcej o realizatorze: www.filantropia.org.pl). Celem „Działaj Lokalnie” jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Realizacji Programu służy organizowanie konkursów grantowych, w ramach których wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości.

Poprzez Program „Działaj Lokalnie” wspieramy zwykłych ludzi, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności.

DLA MEDIÓW:

Logo Programu Działaj lokalnie – pobierz.jpg

Logo Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności – pobierz.jpg

Logo Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce – pobierz.jpg

W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z gmin takich jak:

Zaleszany, Pysznica, Bojanów, Zaklików, Radomyśl nad Sanem, Nisko Ulanów, Jeżowe, Krzeszów, Harasiuki, Rudnik nad Sanem, Jarocin, Baranów Sandomierski, Nowa Dęba, Gorzyce (pow. tarnobrzeski), Grębów oraz planują prowadzić działania na terenie przynajmniej jednej z wymienionych gmin.

O Programie „Działaj Lokalnie”

Program  „Działaj Lokalnie”  to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce (więcej o realizatorze: www.filantropia.org.pl). Celem „Działaj Lokalnie” jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Realizacji Programu służy organizowanie konkursów grantowych, w ramach których wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości.

Poprzez Program „Działaj Lokalnie” wspieramy zwykłych ludzi, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności.
Więcej o programie: www.dzialajlokalnie.pl

ELWIRA KARBARZ – administratorka projektu „e-Zaleszany 2019”, administratorka Ośrodka Działaj Lokalnie, animatorka Klubu Seniora.

Elwira swoją zawodową ścieżkę prowadzi w obszarze projektów, diagnoz społecznych, szkoleń i działań na rzecz ekonomii społecznej.
W latach 2011/2012 r. Opiekunka Inkubatora Trzeciego Sektora – miejsca spotkań, wsparcia merytorycznego, szkoleń i kawiarenek tarnobrzeskich organizacji pozarządowych. W 2013/2014 r. specjalista ds. rozwoju przedsiębiorczości społecznej na Podkarpaciu, gdzie pracowała z grupami inicjatywnymi zakładającymi spółdzielnie socjalne (na wszystkich etapach formułowania grupy, tworzenia biznesplanu i rejestracji).

W międzyczasie współpraca z Stowarzyszeniem ESTEKA w projekcie „Rozwiń Skrzydła w NGO” jako doradca ds. prawnych dla organizacji pozarządowych oraz firmie szkoleniowo-doradczej na stanowisku manager projektów. Członek grup badawczych i współautor diagnoz dot. przemocy domowej.

W Fundacji SMK zaczęła swoją przygodę w 2012 r. jako ekspert oceny wniosków Projektu Działaj Lokalnie, od 2014 Podkarpackich Inicjatywach Lokalnych.

Z wykształcenia socjolog. Z zamiłowania dusza artystyczna.

KONTAKT:

EMAIL: el.tom.karbarz@gmail.com

Masz pomysł na lokalne działania? Chciałbyś coś zmienić? Zobacz czy Twój pomysł wpisuje się w Program Działaj Lokalnie!

PS. filmik nadal aktualny choć  nagrany w 2017 roku 🙂

Chcesz dowiedzieć się co dzieje się za przyczyną Programu Działaj Lokalnie w powiecie stalowowolskim i tarnobrzeskim? Liderzy Programu Działaj Lokalnie opowiadają o swoich pomysłach i zrealizowanych inicjatywach

Wyjazd studyjny liderów Programu Działaj Lokalnie IX 2016 do Stryszawy

OŚRODEK DZIAŁAJ LOKALNIE

„Ośrodek Działaj Lokalnie” przy Fundacji Fundusz Lokalny SMK wdrażany jest  w ramach własnego programu „Lokalne Inicjatywy”. Jest on głównym filarem tego programu, bowiem oferuje całoroczne wsparcie dla lokalnych organizacji społecznych i grup nieformalnych, które inicjują społecznościowe i animacyjne działania w małych wspólnotach i społecznościach (sołectwo, szkoła, parafia, organizacja społeczna, etc).

Fundacja Fundusz Lokalny SMK LOGO

REALIZATOR 

Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce jest niezależną, nienastawioną na zysk organizacją pozarządową działającą od 1998 roku.

Akademia prowadzi działania w następujących obszarach programowych: rozwój społeczności lokalnych, społeczne zaangażowanie biznesu, filantropia indywidualna i korporacyjna, promowanie działalności społecznej, aktywność osób starszych.

Programy i kampanie Akademii skierowane są przede wszystkim do organizacji pozarządowych, grup obywatelskich i przedsiębiorców, a także samorządów, mediów i opinii publicznej.

Misja Akademii: Inspirujemy. Pomagamy działać. Więcej o Akademii: www.filantropia.org.pl

FUNDATOR

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności została utworzona w USA przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości (PAFP). W 2000 roku Fundacja otworzyła Przedstawicielstwo w Polsce i rozpoczęła działalność programową i jest fundatorem Regionalnego Konkursu Grantowego Równać Szanse.

Szczegółowe informacje o działalności programowej Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności dostępne są na stronie: www.pafw.pl