Prawo – obywatel a samorząd

KONSTYTUCJA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ Obowiązująca Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej jest aktem najwyższej rangi w Polsce. Została uchwalona 2 kwietnia 1997 roku, a weszła w życie 17 października 1997 r. Opiera się na republikańskiej formie rządu i demokratycznych zasadach: jednolitości państwa, zwierzchnictwie narodu, zasadzie demokratycznego … Czytaj więcej

PRAWO DO INFORMACJI CZY PRAWO DO PRYWATNOŚCI?

Jedną z kwestii stale budzących kontrowersje w kontekście udostępniania obywatelom informacji publicznych jest zakres treści, jakie podlegają ujawnianiu – wciąż pojawiają się wątpliwości dotyczące kolizji prawa do prywatności i prawa do informacji. Ustawa o dostępie do informacji publicznej nie zawiera … Czytaj więcej