VIII SA/WA 1142/10 – POSTANOWIENIE WSA W WARSZAWIE

Rada gminy nie wniesie skargi jeśli nie dopełni wymogów formalnych VIII SA/Wa 1142/10 – Postanowienie WSA w Warszawie Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczy możliwości wniesienia skargi i wymogów formalnych, które jeśli nie są spełnione, uniemożliwiają prawne i prawidłowe … Czytaj więcej

ZWOŁANIE SESJI NA WNIOSEK RADNYCH

Zwołanie sesji na wniosek radnych Określenie „sesji nadzwyczajnej” nie jest określeniem ustawowym. „Sesja nadzwyczajna” jest terminem potocznym, powszechnie akceptowalną nazwą sesji zwoływanej przez przewodniczącego rady w określonym przez ustawę trybie, którego podstawowym elementem jest wniosek o jej zwołanie. Określenie „sesji … Czytaj więcej

ORGANIZACJA SPOŁECZNA W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM

W postępowaniu administracyjnym organizacja społeczna weźmie udział mimo wszystko Chcąc brać udział w procesach decyzyjnych czasem warto być zorganizowanym. Dowiodło tego niedawno pewne stowarzyszenie z Łodzi, któremu udało się włączyć w tok postępowania administracyjnego, choć strona spierająca się z Radą … Czytaj więcej

II OSK 836/12

Udział organizacji społecznych w postępowaniu administracyjnym, odwołania od decyzji i zaskarżanie orzeczeń sądu administracyjnego. II OSK 836/12 – Wyrok NSA Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczy uprawnień organizacji społecznych w postępowaniu administracyjnym. Sąd rozważał kwestie: „…czy Stowarzyszenie mogło wnieść skargę kasacyjną … Czytaj więcej