UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

opublikowano w: Dobre praktyki | 0

Poniżej zamieszczamy opinię na temat udostępniania informacji publicznej przez Ośrodki Działaj Lokalnie. Podobne zasady można przyjąć w sytuacji realizacji zadania publicznego, np. finansowanego ze środków samorządu gminnego przez inne organizacje pozarządowe. Udostępnianie informacji publicznej – wskazówki dla Ośrodków Działaj Lokalnie … Czytaj więcej

I SA/OP 445/09

opublikowano w: ORZECZNICTWO | 0

Stwierdzanie nieważności uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta. I SA/Op 445/09 – Wyrok WSA w Opolu Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu dotyczy zmian w budżecie miasta, a zaskarżona decyzja Regionalnej Izby Obrachunkowej została uchylona i zabroniono jej wykonywania. … Czytaj więcej

II SA/GO 263/10

opublikowano w: ORZECZNICTWO | 0

Budżet gminy – organ stanowiący nie jest uprawniony do wprowadzania z własnej inicjatywy zmian nie objętych projektem II SA/Go 263/10 – Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim. Sąd rozważał m. in. kwestie: „…Prokurator Rejonowy … Czytaj więcej

II GSK 224/10 – WYROK NSA

opublikowano w: ORZECZNICTWO | 0

Zmiany w budżecie gminy – reprezentacja przed sądem administracyjnym, uprawnienia Rady Gminy w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych i ustawy o samorządzie gminnym. Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie: II GSK 224/10 – Wyrok NSA Sąd rozważał m. … Czytaj więcej

II GSK 276/09 – WYROK NSA

opublikowano w: ORZECZNICTWO | 0

Rozstrzygnięcia i inne czynności nadzorcze a sprawy budżetowe – modyfikowanie budżetu przez organy stanowiące JST. Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie II GSK 276/09 – Wyrok NSA Sąd rozważał m. in. kwestie: „…Burmistrz zakwestionował dokonanie zmian w budżecie, polegających na … Czytaj więcej

ZACZĘLI OD NOWA

opublikowano w: Aktualności | 0

Najmłodsi mieszkańcy Trześni korzystają z najnowocześniejszego placu zabaw w gminie Gorzyce. Odbudowa placu, który zniszczyła powódź to zasługa miejscowego stowarzyszenia Przyjaciół Wsi Trześń oraz Ochotniczej Straży Pożarnej. Poprzedni plac metalowo – drewniany został wyremontowany przez stowarzyszenie w 2007. – Ten … Czytaj więcej

Lokalne działania – Działaj Lokalnie

opublikowano w: Aktualności | 0

Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju i Promocji Wsi Jadachy w ramach projektu Dla Dobra Nas Wszystkich zaplanowało szereg działań mających na celu stworzenie warunków aktywnego wypoczynku i integracji społeczności lokalnej. W połowie czerwca ruszyły prace przy budowie boiska do siatkówki plażowej … Czytaj więcej