III SA/WR 119/08

opublikowano w: ORZECZNICTWO | 0

“Radni wiedzą co mają robić” – model mandatu radnego nie zawiera regulacji o charakterze wykonawczym III SA/Wr 119/08 – Wyrok WSA we Wrocławiu Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu dotyczy modelu radnego w polskim prawie. Sąd rozważał m. in. kwestie: … Czytaj więcej

Konkurs Opowiedz… 2012

opublikowano w: Aktualności | 0

Program Działaj Lokalnie VII powoli dobiega końca. Czas na sprawozdania, podsumowania, ale i na konkurs. Tegoroczna edycja “OPOWIEDZ” cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród beneficjentów Programu. W wyniku prac Komisji Konkursowej wyłoniono dwa materiały filmowe zgłoszone do II etapu ogólnopolskiego konkurs … Czytaj więcej

II GSK 224/10

opublikowano w: ORZECZNICTWO | 0

Czy Rada Gminy może dokonywać zmiany w budżecie gminy? II GSK 224/10 – Naczelny Sąd Administracyjny Poniżej prawomocne orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego wskazujące na warunki jakie muszą być spełnione, aby Rada Gminy mogła „samodzielnie” dokonywać zmian w budżecie gminy w … Czytaj więcej

II OSK 1507/10

opublikowano w: ORZECZNICTWO | 0

Wokół umocowania wiceprzewodniczącego rady powiatu do wykonywania funkcji przewodniczącego II OSK 1507/10 – Wyrok NSA Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczy powzięcia uchwały o odwołaniu przewodniczącego rady gminy i ważności tej uchwały, jeśli została podjęta na nadzwyczajnej sesji rady, … Czytaj więcej

II SA/KE 635/09

opublikowano w: Aktualności, Orzecznictwo | 0

Środki unijne – gdy ocena projektu jest przeprowadzona w sposób naruszający prawo II SA/Ke 635/09 – Wyrok WSA w Kielcach Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach dotyczy współdecydowania organizacji pozarządowych o kształcie prawa lokalnego. Sąd rozważał m. in. kwestie: „…ocena projektu … Czytaj więcej