Obywatelski Monitoring Sportu rozpoczęty!

W jeden z wrześniowych weekendów w Konstancinie pod Warszawą spotkało się 18 osób z całej Polski, które zdecydowały się sprawdzić, jak w ich gminie wydawane są publiczne pieniądze na sport i wziąć udział w Obywatelskim Monitoringu Sportu (OMS) organizowanym przez SLLGO.

Od piątku do niedzieli rozmawialiśmy o tym, jak prowadzić monitoring, aby działał na rzecz dobra ogólnego i jak może on pomóc zbadać zarządzanie sportem w gminach. Wspólnie z zaproszonymi ekspertami zastanawialiśmy się, gdzie w budżecie gminy kryją się pieniądze przeznaczane na sport, jakie dokumenty prawne regulują kwestie sportu w gminach czy na jakie bariery napotykają różne grupy chcące uprawiać sport. Padło wiele pytań – na część z nich uda nam się odpowiedzieć dopiero po zakończeniu monitoringu. Powodem tego jest fakt, że temat zarządzania sportem w gminach jest bardzo szeroki – świadczy o tym zarówno zakres planowanych działań, jak i doświadczenia uczestników i uczestniczek monitoringu, którymi dzielili się w trakcie szkolenia.

Dla osób biorących udział w OMS zostało przygotowane narzędzie internetowe, które pomoże im zbierać i analizować pozyskane informacje. Narzędzie zawiera spis zagadnień i pytań, na które Lokalni Strażnicy i Lokalne Strażniczki będą poszukiwać odpowiedzi w gminnych aktach prawnych, u urzędników gminy oraz poprzez prowadzenie samodzielnych obserwacji. Badanie będzie dotyczyło czterech obszarów:

  • planowania i podejmowania decyzji o sporcie w gminie;
  • zasobów sportowych gminy – obiektów należących do infrastruktury sportowej oraz podmiotów realizujących działania w zakresie sportu;
  • finansowania sportu w gminie;
  • informowania o sporcie przez gminę.

Działania monitoringowe będą trwały do końca grudnia i zakończą się opublikowaniem lokalnych raportów.

Osoby, które nie uczestniczyły w szkoleniu, ale są zainteresowane tematem i chciałyby sprawdzić, jak ich gmina zarządza kwestiami związanymi ze sportem lokalnym, zapraszamy do współpracy i podjęcia działań! Na stronie sport.samiswoje.pl zostały zamieszczone materiały ze szkolenia – prezentacje ekspertów, lista dokumentów wartych analizy oraz inne przydatne informacje. Będziemy dodawać kolejne treści – m. in. filmy z wykładów ekspertów. Osobom chcącym pogłębić swoją wiedzę na ten temat możemy przesłać listę pytań dotyczących zagadnienia planowanie i podejmowanie decyzji o sporcie w gminie. Dotyczą one podstawowych dokumentów gminnych, które pokazują, jakie miejsce w polityce gminnej zajmuje sport, kto podejmuje decyzje w tym zakresie i na jakiej podstawie. W tym celu prosimy o przesłanie maila na adres:watchdog@lgo.pl.

Zachęcamy również do korzystania z forum dostępnego dla wszystkich osób, które chciałyby uczestniczyć w dyskusji na temat zarządzania sportem w gminach.

Podziel się informacją za pomocą: