Gala Lokalne Inicjatywy 2014

opublikowano w: Aktualności | 0

Z lekkim dreszczem na skórze i dechem w piersi rozpoczęliśmy Galę Inicjatyw Lokalnych 2014 – a wszystko za przyczyną filmu Ziarno prawdy, nakręconego w Sandomierzu. Po seansie filmu gościliśmy w Restauracji „Basztowa”. 13 nagrodzonych inicjatyw, wyróżniony i doceniony debiut, wspólne świętowanie przy wspaniałej muzyce, ale wszystko po kolei…

Dzień Gali ustalono nieprzypadkowo na 7 marca – data poprzedzająca Dzień Kobiet, dlaczego? Według statystyk około 70 % liderów projektów społecznych Programu „Działaj Lokalnie” to kobiety! Odnosząc się do projektów zrealizowanych w ramach ODL Fundacji Fundusz Lokalny SMK możemy to na 100% potwierdzić.

Po dreszczu emocji dostarczonych przez film Ziarno prawdy przeszliśmy z kina do restauracji „Basztowa”gdzie rozpoczęliśmy część oficjalną. Prezes Fundacji Fundusz Lokalny SMK Stanisław Baska rozpoczął Galę. Miło było nam gościć koordynatorów, partnerów projektów, osoby z komisji oceniającej, wolontariuszy. W gronie około 40 osób nagrodziliśmy symbolicznym certyfikatem grupy nieformalne oraz stowarzyszenia za realizację projektów społecznych. W ramach Programu Działaj Lokalnie VIII zrealizowano: 6 inicjatyw przez grupy nieformalne, 7 inicjatyw przez organizacje pozarządowe na terenie gmin: Bojanów, Baranów Sandomierski, Nowa Dęba, Pysznica, Zaleszany. Zrealizowane projekty DL VIII to:

1. „Papierowe wakacje” kreowanie dobra wspólnego w Cisowym – Grupa nieformalna Twórcy z Cisowego Lasu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Bojanowie.

2. „Gdy wzywa przygoda-dołącz, czasu szkoda” – Ochotnicza Straż Pożarna Przyszów-Zapuście.

3. „Aleja klonowa – pobudzenie aktywności sąsiedzkiej” – Stowarzyszenie Arkadia Baranów Sandomierski.

4. „Hajda na kajaki – stworzenie wypożyczalni kajaków w Suchorzowie” – Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności Społeczności Lokalnej „Sokół” i rozwoju Przedsiębiorczości w Gminie Baranów Sandomierski.

5. „Letnia Szkoła dla seniora” – Grupa nieformalna DOM w Nowej Dębie przy Stowarzyszeniu Miast Bliźniaczych Nowa Dęba-Fermoy-Ploemeur.

6. „Zmieniając otoczenie, zmieniamy siebie” – Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju i Promocji Wsi Jadachy.

7. „Mali reporterzy na dużym ekranie” – Grupa nieformalna sołectwa Chłopska Wola przy OSP w Jastkowicach.

8. „Międzypokoleniowa solidarność na rzecz utrzymania tradycji” – Ochotnicza Straż Pożarna w Studzieńcu.

9. Pikniki i warsztaty kulinarne „Z tradycją i historią” – Grupa nieformalna Smaliczowie przy Stowarzyszeniu Wspierania Aktywności Lokalnej w Gminie Pysznica.

10. „Bieg przez historię, od PRL do wolności widzianej oczami mieszkańców gminy Pysznica” – Stowarzyszenie wspierania Aktywności Lokalnej w Gminie Pysznica.

11. „Daleko, blisko- RAZEM – Inicjatywa DL- Grupa Razem.

12. „MMS” czyli młodzieżowo, medialnie, społecznie – Stowarzyszenie Przyjaznych Edukacji „Horyzont”.

13. „Razem dla dobra wspólnego” – Grupa nieformalna Ludowy Uniwersytet Zaleszański przy Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Obywatelskich „Przyjaciół Zbydniowa”.

Gratulujemy wszystkim zaangażowanym w realizację projektów: koordynatorom, partnerom, wolontariuszom. Wiemy, że wsparcie finansowe projektów to baza do realizacji, ale nie wystarczająca aby projekt osiągnął sukces. Patrząc na projekty zrealizowane w 2014 roku postanowiliśmy utworzyćkategorięUdany Debiut, aby zachęcić społeczność do realizacji projektów. Doświadczenie to nie wszystko, liczą się chęci, zaangażowanie, optymizm! Podczas Gali projektem wyróżnionym w kategorii Udany Debiut została inicjatywa zrealizowana przez Ochotniczą Straż Pożarną w Studzieńcu pn.: Międzypokoleniowa solidarność na rzecz utrzymania tradycji.

Gromkie brawa towarzyszące rozdaniu certyfikatów przeniosły nas do kolejnej części Gali, mianowicie do otwarcia i przedstawienia wstępnego harmonogramu Programu Działaj Lokalnie IX. Prezes Fundacji przedstawił plan działania i pokrótce opowiedział o ciekawych wydarzeniach, które mogą być inspiracją do działań liderskich. Mogliśmy usłyszeć o:

• Świętowaniu 25 rocznicy pierwszych wyborów samorządowych, a nie ma wolności bez wolności lokalnej dlatego nasz ODL uruchomi samorządowa ścieżkę tematyczną;

• Niemniej ważnej rocznicy: 15 lat PAFW i 15 lat Programu „Działaj Lokalnie”;

• portalu: www.fundujesz.pl i specjalnej ofercie dla beneficjentów programu DL;

• II edycji Wolontariatu rodzinnego jaki jest uruchamiany przez ARFwP;

• Konkursie „Opowiedz…”

• Nowej inicjatywie dotyczącej mediów lokalnych i organizacji społecznych (w ramach programu „Fundusz Mediów” – już niedługo ruszymy z promocją wspólnych kampanii społecznych;

• Naborze do programu Liderzy PAFW;

Krótki harmonogram działań:

• 15 marca – ogłoszenie o uruchomieniu Działaj Lokalnie IX na obszarze ODL FFL SMK;

• 15 kwietnia – 15 maja: szkolenia, doradztwo, nabór wniosków;

• 30 lub 31 maja – podpisywanie umów z realizatorami DL 2015 połączone ze szkoleniem i prezentacja inicjatyw;

• 12-13 września – prawdopodobny termin szkolenia wyjazdowego

Po dużej dawce informacji formalnych rozpoczęliśmy część mniej oficjalną. Podczas kolacji mogliśmy wymienić się doświadczeniami i pomysłami na kolejne projekty. Galę uświetnił koncert w wykonaniu Aleksandry Abramczyk.

Na zakończenie Gali – a jednak wracając do początku i motywu związanego z kobiecym liderstwem… herbatka zamiast kwiatka. Kobiety zostały obdarowane przez płeć przeciwną herbatką z liści sandomierskich winogron. Mamy nadzieję, że wręczona herbatka wypita w gronie przyjaciół, sąsiadów, rodziny wyzwoli tylko pozytywna energię i przyniesie nowe pomysły i chęci do realizacji nowych inicjatyw.

Życzymy wytrwałości i dalszych sukcesów w imieniu Fundacji Fundusz Lokalny SMK – Stanisław Baska

Autor zdjęć: Józef Żuk

Podziel się informacją za pomocą: