Działaj Lokalnie krótkie podsumowanie 2023

opublikowano w: Aktualności | 0

Ośrodek Działaj Lokalnie jak co rocznie realizował działania na rzecz pobudzenia aktywności społecznych i oddolnych inicjatyw, przekazując na ten cel środki w ramach Programu Działaj Lokalnie.

Z bardzo zadowalającym efektem zostały zrealizowane projekty mające na celu zaangażowanie społeczności lokalnych, liderów oraz wolontariuszy na ternie pow. stalowowolskiego, tarnobrzeskiego i niżańskiego.

W programie „Działaj Lokalnie” wspierane były projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aktywności społecznej, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania przyczyniały się do budowania lokalnego kapitału społecznego.  W tegorocznej edycji wsparcie otrzymało 10 organizacji z trzech powiatów na kwotę 52500,00 zł. Środki jakie nasza Fundacja przekazała pochodziły ze środków własnych, powiatu, gmin i Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Mamy nadzieję że zaangażowanie społeczne przełoży się na promocję powiatu stalowowolskiego, a zadowolenie z efektów na kolejne inicjatywy, w kolejnych latach naszej współpracy.

 

Podziel się informacją za pomocą: