10 lat Podkarpackich Inicjatyw Lokalnych

opublikowano w: Aktualności | 0

Dobiega koniec realizacji trzyletniego projektu Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023, który Fundacja realizuje w partnerstwie z trzema operatorami – Fundacją Przestrzeń Lokalna, Stowarzyszeniem LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” oraz Stowarzyszeniem LGD „TRYGON- Rozwój i Innowacja”. Projekt jest finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Tylko w tym roku nasza Fundacja przyznała w ramach projektu 28 dotacji na łączną kwotę 142,6 tys. zł, a wraz z partnerami Projektu na obszarze województwa było to w sumie 109 dotacji o łącznej wartości prawie 600,0 tys. zł.

Sam projekt realizowany jest już 10 rok. W tym czasie w ramach partnerstwa przyznaliśmy na obszarze województwa prawie 1 000 dotacji na łączną kwotę prawie 4,5 mln zł.

Projekt przyczynił się do znaczącego rozwoju społeczności lokalnych. Dzięki wsparciu, jakiego udzielaliśmy w ramach wojewódzkiego regrantingu wiele organizacji i grup nieformalnych rozwinęło skrzydła, powstawały nowe organizacje, a środowiska trzeciego sektora wnosiły niemały wkład w działania na rzecz lokalnych społeczności.

Podziel się informacją za pomocą: