ZOSTAŃ STYPENDYSTĄ PROGRAMU „MARZENIE O NAUCE” (MON)

opublikowano w: Aktualności | 0

Jeszcze we wspomnieniach wiślany spływ 2016 a już szykują się nowe wydarzenia.

Inicjatywy „Z Wisłą za pan brat” oraz „Nogi w wodzie głowa w chmurach” , w których w poprzednich latach nasza Fundacja aktywnie uczestniczyła skłoniło nas do złożenia wniosku do  Funduszu inicjatyw dla animatorów partnerstw na rzecz dobra wspólnego  (jedna z akcji  Programu „Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności”). Nie trudno zgadnąć, iż nasz pomysł dotyczy Wisły i współpracy. Udało się! Nasze nowe pomysły znalazły uznanie  komisji Akademii Rozwoju Filantropii. Tym samym, w 2017 r. zaczniemy budować lokalne partnerstwo związane z wiślanymi inicjatywami ekologicznymi, rekreacyjnymi i promocyjnymi. Na te działania pozyskaliśmy całe 5000 złotych. Już dziś zapraszamy partnerów do współpracy a sponsorom dziękujemy za kolejną szansę.

Więcej o inicjatywie:

Celem inicjatywy „Pod wspólną banderą” jest zbudowanie nowego partnerstwa skupionego wokół Fundacji, ukierunkowanego na promocję rzeki Wisły – jej zasobów, ochrony przyrodniczej doliny Wisły i promocji regionu poprzez włączenie do inicjatyw lokalnych wydarzeń realizowanych na Wiśle lub w jej pobliżu ale również objęcie metodami partnerstwa nowe środowiska i grupy, które nie realizują działań w szerszych partnerstwach i porozumieniach.

Realizacja inicjatywy:

 1. zebranie deklaracji uczestnictwa w partnerstwie „Pod wspólna banderą” wraz z deklaracją zasobów i działań jakie partner zamierza oddać do dyspozycji partnerstwa;
 2. określenie wspólnych ram nowych inicjatyw oraz katalogu działań jakie podejmują partnerzy w ramach własnej aktywności dotyczących Wisły;
 3. określenie wiodących, stałych inicjatyw za które odpowiedzialne będzie partnerstwo (takie „okręty flagowe” partnerstwa);
 4. wypracowanie założeń strategii promocyjnej (loga, hasła, narzędzia promocji, oznakowanie tradycyjnej łodzi wiślanej zbudowanej w celu promocji  partnerstwa np. bandera, flaga, etc);
 5. zorganizowanie w ramach dofinansowanej inicjatywy min. 3 wspólne  wydarzenia – wstępnie są to:
 • sprzątanie Wisły (koniec kwietnia jako otwarcie sezonu wodnego),
 • spływ „3 Korony: Kraków – Sandomierz – Warszawa” – kontynuacja inicjatywy „Z Wisła za pan brat”),
 • udział partnerów w innych wiślanych wydarzeniach organizowanych przez organizację z innego regionu Polski.
 1. czynnie włączenie się w obchody Roku Rzeki Wisła (uchwałą Sejmu rok 2017 jest Rokiem Rzeki Wisły)
 2. podsumowanie działań – określenie słabych i mocnych stron budowanego partnerstwa oraz ustalenie planu działania na 2018 r.

Uczestnicy i odbiorcy:

 • osoby fizyczne (wędkarze, ekolodzy, historycy, regionaliści)
 • instytucje takie jak: samorządy gminne, ośrodki kultury, centra turystyczne,
 • organizacje pozarządowe.

Działania podejmowane przez te podmioty w ramach partnerstwa będą miały charakter publiczny, z których skorzystać będą mogli:

 • mieszkańcy (aktywny wypoczynek, edukacja w zakresie bezpiecznego wypoczynku na wodzie);
 • młodzież – promocja postaw ekologicznych i aktywnego wypoczynku oraz prowadzenie warsztatów survivalowych;
 • instytucje odpowiadające za bezpieczeństwo związane z Wisłą (np. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, Państwowa Straż Pożarna, samorządy)
 • turyści przebywający w regionie;
 • wodniacy podróżujący Wisłą.

P6230383Planowane rezultaty:

 • Budowa 1 łodzi „pychówki” (łódź będzie mogła być użyczana przez formalnych uczestników partnerstwa)
 • Zakup wyposażenia łodzi (6 szt. kapoków, gaśnica, bosak, wiosło, etc),
 • Opracowanie i wykonanie materiałów identyfikujących partnerstwo i partnerów (grafika, tablice, ulotki, bandera),
 • Organizacja 1 sprzątania Wisły,
 • Organizacja 1 spływu „3 Korony”,
 • Udział partnerstwa w 2 imprezach wiślanych,
 • Budowa 1 ekologicznego slipu,
 • Wyznaczenie 5-10  bojami z logami partnerstwa krótkiego odcinka Wisły.
Podziel się informacją za pomocą: