ZAPOWIEDZI NA 2016 ROK

opublikowano w: Aktualności | 0

Rok 2015 już za nami. Dla Fundacji był to rok pracowity, z dużą dawką pozytywnych emocji. Dzięki takim wydarzeniom jak: 3. Edycja Festiwalu Miasto Młodych Artystów w Koprzywnicy, inicjatywom realizowanym w ramach dotacji Programu „Działaj Lokalnie” czy FIO – Akademia Aktywnych Obywateli, Program Stypendiów Pomostowych i Program Agrafka Agory, projektom „Letnie wietrzenie Sandomierza” i badania ankietowe BOX rok 2015 będzie mile pamiętany.

Nie byłoby tych wszystkich inspirujących wydarzeń bez aktywnego udziału naszych partnerów – lokalnych i samorządowych, z instytucji kultury i organizacji pozarządowych, indywidulanych osób, ogólnokrajowych organizacji – naszych partnerów programów ogólnokrajowych. Dziękuję nie tylko za wsparcie finansowe, co oczywiście jest ważne ale pragnę podziękować szczególnie za świadomy, inspirujący i wspierający udział w rozwoju naszych fundacyjnych akcji. Chciałem podziękować kolegom z zarządu za całoroczną współpracę ale też innym osobom, które w imieniu naszych partnerów na co dzień współpracują z Fundacją pomagając w działaniach logistycznych, promocyjnych czy administracyjnych. Często ich praca nie jest widoczna czy zauważalna ale jest niezbędna aby udało się to co stało się już naszym wspólnym sukcesem. Szczególne podziękowania należą się dla Dominiki Latańskiej – naszej nie tylko administratorki projektów i portali informacyjnych ale dobrego ducha – osoby mocno zaangażowanej w sprawy obywatelskie.

Państwa wsparcie przyczyniło się, iż Fundacja Fundusz Lokalny SMK stała się laureatem głównej nagrody Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce w kategorii „Lidera Najaktywniejszego Lokalnego Partnerstwa Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności”.

2016 jeszcze Nowy Rok zapowiada się równie ciekawie. Fundacja pragnie:

  1. dalej rozwijać stypendia dla zdolnych edukacyjnie, aktywnych obywatelsko, utalentowanych artystycznie;
  2. reaktywować Klub wolontariusza – dla naszych wolontariuszy przygotowaliśmy możliwość rozwoju ale również możliwość uzyskania wsparcia finansowego;
  3. zbudować „Krąg Dobroczynności”, który będzie zaproszeniem do tworzenia nowej przestrzeni działania dla lokalnych darczyńców i filantropów;
  4. organizować debaty obywatelskie metodą oxfordzką poruszające ważne dla młodzieży tematy w każdym z 3 powiatów;
  5. skupić wokół Fundacji osoby i instytucje, które wykorzystają darowiznę 1% do zmian społecznych;
  6. rozpocząć budowę partnerstwa z Wisłą związaną;
  7. spożytkować nagrodę PAFW na zbudowanie centrum młodzieżowego – czekamy na inspirującą propozycję współpracy ze strony lokalnych samorządów – być może wspólnie uda się zrewitalizować opuszczony obiekt gminny i nadać mu nową funkcję;
  8. zorganizować 4. Edycję  Festiwalu Miasto Młodych Artystów w Nowej Dębie i tym akcentem włączyć się jednocześnie w organizację na naszym terenie Światowych Dni Młodzieży.

Dziękuję raz jeszcze i zapraszam do współpracy

Stanisław Baska
Prezes Zarządu Fundacji
Fundusz Lokalny SMK 

Podziel się informacją za pomocą: