Doświadczenie Fundacji

opublikowano w: Aktualności | 0

Fundacja Fundusz Lokalny SMK została ustanowiona przez liderów społecznych z powiatów sandomierskiego, stalowowolskiego i tarnobrzeskiego oraz Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej „Wolni od Uzależnień” i zarejestrowana w KRS z dniem 21.11.2011 r. Fundacja kontynuuje i rozwija działalność Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej Wolni od Uzależnień.

Aktualna działalność Fundacji skupia się na 3 programach a mianowicie:

 1. „Lokalne inicjatywy”, adresowany do liderów małych społeczności i wspólnot, ukierunkowany na promocję aktywności obywatelskiej. W ramach tego działania Fundacja od 2012 r. jest lokalnym Ośrodkiem Działaj Lokalnie Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, zaś od 2014 r. we współpracy z 3 partnerami realizuje Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Akademia Aktywnych Obywateli (mikrogranty do 5 tys. PLN + wsparcie doradcze) na obszarze woj. podkarpackiego. Ponadto wdrażamy cykliczne akcje: „Opowiedz…”, „Opowiedz o swojej miejscowości”, „Wizytówka miejscowości”, które mają za cel zachęcanie beneficjentów projektów do promowania ich w zakresie zmian nimi dokonywanych w kontekście swoich miejscowości oraz społeczności w których były wdrażane. Każdy beneficjent Programu objęty jest wsparciem doradczym, merytorycznym i prawnym, bowiem misją Programu jest „Stawiamy na liderów” jako „lokomotyw” społecznych zmian. W okresie 2012-2015 Fundacja wsparła finansowo i merytorycznie współpracowała z blisko 120 inicjatywami, zaś wartość udzielonych dotacji wyniosła ponad  600 tys. PLN.
 2. „Młodzi gniewni dla nas pewni”  jest Programem adresowanym do młodych ludzi w wieku 13-25 lat. Jego mottem jest: Inwestujemy w młodzież”. Program jest kontynuacją działań SMK „Wolni od uzależnień”, który został zbudowany jako program partnerski w ramach dotacji Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności w 2009 r. W ramach programu udzielamy mikrodotacji w ramach akcji „Wygraj w tysiąca” na inicjatywy 3-5 osobowych grup nieformalnych, wspieramy stypendiami uzdolnioną artystycznie, edukacyjnie i obywatelsko młodzież, organizujemy cykliczny Festiwal Miasto Młodych Artystów (3 edycje), rozwijanie partnerstwa (budowanie narzędzi współpracy w ramach Pracowni Dobra Wspólnego i Funduszu Inicjatyw Bieżących – we współpracy z ARFwP i PAFW, tworzenie projektów współpracy). Dodatkowymi działaniami są: eMKA – wspieranie miejsca spotkań młodzieży, przekształcając je do Młodzieżowych Klubów Młodzieży, debaty młodzieżowe – od 2013 r. prowadzone metoda debat oxfordzkich (3 edycje, ponad 40 drużyn), prowadzenie Klubu Wolontariusza. Od 2016 r. Partner Lokalny dla Fundacji Dzieci i Młodzieży Regionalnego Konkursu Grantowego Programu „Równać Szanse” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności (woj. lubelskie, świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie).

Efekty Programu za lata 2012-2015:

 • stypendia – 95 nagrodzonych stypendystów, przyznanie stypendiów na kwotę ponad 230 tys. PLN, cykliczna lub stała współpraca z Programem Stypendiów Pomostowych oraz Programami: Agrafka, Agrafka Agory,
 • FMMA – 3 edycje, ponad 300 młodych artystów występujących na scenie, ponad 20 grantów rozwojowych i blisko 10 stypendiów, ponad 80 partnerów wspierających w organizacji festiwalu,
 • akcja „Wygraj w tysiąca” – 5 gmin współpracujących, blisko 65 mikrodotacji, min. 300 młodych osób wdrażało swoje pierwsze inicjatywy,
 • partnerstwo „Młodzi gniewni…” – utworzenie w 2014 r. 4 Międzypokoleniowych Klubów Aktywności (MKA) (w ramach dotacji z programu ASOS), zrealizowanie 3 projektów z PDW, które  przyczyniły się do wdrożenia nowych narzędzi współpracy oraz uzyskanie głównej nagrody Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce w kategorii „Lidera Najaktywniejszego Lokalnego Partnerstwa Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności” (nagroda w kwocie 30 tys. PLN zostanie przeznaczona na zbudowanie 1 w regionie funduszu wieczystego Fundacji.
 1. „Prawo dla obywateli” jest 3. stałym Programem Fundacji, który powstał w wyniku realizacji w 2012 r. projektu „Akademia Demokracji Lokalnej” dofinansowanego w ramach FIO 2012. Mottem działań jest „Pomagamy zrozumieć prawo” i dlatego Fundacja udziela bezpłatnych porad prawnych, szczególnie liderom organizacji społecznych ale również sołtysom, radnym, mieszkańcom. W ramach akcji Programu wyróżnić należy: cykliczny druk broszur o tematyce obywatelskiej (4 edycje), prowadzenie porad internetowych, doradztwo prawne, zbieranie i publikowanie na portalu materiałów dotyczących współpracy w obszarze „Obywatel a samorząd”, „Współpraca w samorządzie”, „NGO a samorząd”

Dodatkowa aktywność Fundacji:

 • Gale – coroczne, uroczyste świętowanie i podsumowanie programów „Lokalne inicjatywy” i „Młodzi gniewni…”. Zostało już zorganizowanych 7 Gali – wszystkie we współpracy z partnerami samorządowymi, współgospodarzami Gali;
 • współpraca projektowa z samorządami – partnerami Programu „Młodzi gniewni…”, np. w latach 2013-2014 Fundacja zrealizowała dwa projekty w ramach EFS POKL Działanie 5.4.2 dot. konsultacji społecznych. Łączna wartość obu projektów to blisko pół miliona PLN;
 • samodzielna realizacja projektów rozwijających ww. 3 Programy Fundacji;
 • prowadzenie portali informacyjnych.
Podziel się informacją za pomocą: