Wyniki oceny formalnej w konkursie Podkarpackie Inicjatywy Lokalne

opublikowano w: Aktualności | 0

W związku z zakończonym naborem wniosków w ramach „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018 – 2019” na rok 2019 informujemy, że zakończona została ocena formalna.

Ostateczne listy (do pobrania poniżej) zawierają informacje na temat wniosków, które przeszły pozytywną ocenę formalną (z adnotacją „przyjęty”), negatywną ocenę formalną (z adnotacją „odrzucony”).

Wnioski, które otrzymały status „przyjęty”  skierowane zostały do oceny merytorycznej.

Wnioski, które otrzymały status „odrzucony” zawierają także informację o powodach odrzucenia.

Części wniosków „przyjętych” zawiera drobne błędy formalne „do poprawy” – informacja o błędach i zakresie uzupełnień będzie przesyłana do wnioskodawców po ocenie merytorycznej.

Lista wniosków ocenionych negatywnie

Lista wniosków ocenionych pozytywnie

Podziel się informacją za pomocą: