Program Stypendiów Pomostowych – rekomendacje

opublikowano w: Aktualności | 0

Dnia 13.08.2013 r. w siedzibie redakcji „Tygodnika Nadwiślańskiego” w Tarnobrzegu odbyło się zebranie Komisji Stypendialnej, zadaniem której było udzielenie rekomendacji kandydatom do Programu Stypendiów Pomostowych.

Z terenu 12 gmin wpłynęło łącznie 23 wniosków z prośbą o rekomendację Organizacji Lokalnej, jaką jest FFL SMK. Kryteriów formalnych nie spełniło 9 spośród nich: kandydaci nie pochodzili z terenu gmin objętych działaniem Fundacji lub pochodzili z gmin, na terenie których nie działa żadna Lokalna Grupa Sponsorska, która mogłaby się włączyć się we współfinansowanie stypendiów.

Komisja w składzie:

 1. Wiesława Skowrońska – redaktor naczelna gazety „Tygodnik Nadwiślański” – Przewodnicząca Komisji Stypendialnej,
 2. Jacek Hynowski – szef gminnej grupy sponsorskiej, burmistrz MiG Baranów Sandomierski,
 3. Magdalena Pruś – Członek Rady Fundacji FFL SMK,
 4. Mirosław Marek – reprezentant nowodębskiej grupy sponsorskiej (w zastępstwie Burmistrza MiG Nowa Dęba,  p. Wiesława Ordona),
 5. Diana Kałążna – wolontariuszka FFL SMK,
 6. Stanisław Baska – Prezes Zarządu Fundacji FFL SMK, członek samborzeckiej grupy sponsorskiej

postanowiła rekomendować do Programu Stypendium Pomostowych następujących kandydatów:

 1. Dorota Drzewińska
 2. Anna Soja
 3. Weronika Maj
 4. Agnieszka Wargacka
 5. Hubert Wilk
 6. Piotr Sadecki
 7. Paweł Bury
 8. Patrycja Szubstarska
 9. Agnieszka Latawiec
 10. Karolina Ciba

Wyżej wymienione osoby mieszkają w gminach: Nowa Dęba, Baranów Sandomierski, Samborzec, Klimontów, Zaleszany, na terenie których funkcjonują Lokalne Grupy Sponsorskie.

Oceniając złożone wnioski Komisja wzięła pod uwagę dwie rzeczy:

– czy kandydat pochodzi z terenu gminy, na której działa lokalna grypa sponsorska,

– dotychczasową oraz deklarowaną działalność społeczną kandydata/ kandydatki.

Wybrani kandydaci proszeni są o jak najszybsze wypełnienie wniosku na stronie FEP: https://fep.home.pl/wnioski/.

Termin złożenia wniosku on-line upływa jutro, tj. 14 sierpnia 2013 r. o godz. 16.00. 

Po zakończeniu wypełniania wniosku prosimy wydrukować z systemu wniosek oraz listę załączników, podpisać wniosek i wraz z kompletem załączników złożyć w siedzibie Biura Zarządu Fundacji Fundusz Lokalny SMK, Koćmierzów 2, 27-650 Samborzec w nieprzekraczalnym terminie do 23 sierpnia 2013 r.

W terminie do 30 sierpnia FFL SMK jako Organizacja Lokalna dokona sprawdzenia prawidłowości złożonych dokumentów i wraz z ostateczną listą rekomendowanych kandydatów prześle do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w celu dalszej weryfikacji.

FEP w terminie do 5 października 2013 r. ogłosi listę stypendystów.

W przypadku jakichkolwiek pytań, związanych z wypełnianiem wniosku, prosimy o kontakt telefoniczny: Prezes FFL SMK Stanisław Baska, nr tel. 607-560-016, Biuro Fundacji, nr tel. 531-586-222.

Podziel się informacją za pomocą: