Program Stypendialny „AGRAFKA” – wyniki

opublikowano w: Aktualności | 0

Jednym z 12 stypendystów Programu Stypendialnego „AGRAFKA” 2013/2014 został nominowany przez naszą Fundację kandydat – a jednocześnie laureat sceny literackiej Festiwalu Miasto Młodych Artystów – Błażej Pałkus. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Program AGRAFKA realizowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce przy wsparciu Fundacji Agory, Funduszu Stypendialnego Rodziny Wróblewskich oraz osób indywidualnych i instytucji.

Celem przedsięwzięcia jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz motywowanie młodych ludzi do dalszego ich rozwoju i pracy na rzecz społeczności lokalnej poprzez wsparcie utalentowanych i niezamożnych uczniów z małych społeczności dotkniętych problemem bezrobocia i marginalizacji.
Wyniki dostępne są tutaj.

Wspieranie uzdolnionych, młodych osób, pochodzących z niewielkich miejscowości lub z niezamożnych rodzin poprzez Programy  Stypendialne, to jeden (z wielu) istotnych elementów misji Fundacji Fundusz Lokalny SMK. Najważniejszym zadaniem Lokalnych Organizacji, biorących udział w Programie (a taką jest FFL SMK) jest wyłonienie największych lokalnych talentów w wieloetapowym procesie rekrutacji a następnie udzielenie im rekomendacji do ogólnopolskich programów stypendialnych. Obecnie Fundacji udało się nominować do Programu AGRAKA 3 kandydatów, z których jeden został stypendystą na szczeblu ogólnopolskim. W tym roku przyznano tylko 12 stypendiów w skali całego kraju.

Do 30 sierpnia 2013 r. trwa rekrutacja do Programu Stypendiów Pomostowych. Za nami  pierwsze posiedzenie komisji stypendialnej, na którym z spośród 23 kandydatów Komisja Stypendialna FFL SMK nominowała 10 kandydatów do otrzymania stypendium. Pierwsze posiedzenie komisji skupiało się na ocenie pracy i zaangażowania społecznego kandydatów. Przed nami drugie posiedzenie komisji, podczas której dokonany zostanie ostateczny wybór kandydatów a ich dokumenty – wraz z rekomendacją Fundacji – zostaną złożone do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi.

Stypendium to ogromna szansa dla młodych, uzdolnionych i aktywnych społecznie ludzi, którzy z racji pochodzenia z niezamożnych rodzin lub z terenów wiejskich/ małomiasteczkowych, mają bardzo utrudniony start w dorosłe życie. Lokalne i ogólnopolskie organizacje dzięki środkom finansowym, wzmacniają już rozwinięty (bądź jeszcze drzemiący) w tych młodych ludziach potencjał.

Wspierają, ale równocześnie dają im pewien kredyt zaufania. Założeniem prawie wszystkich programów stypendialnych, jest zmotywowanie młodzieży do pracy społecznej na rzecz lokalnej społeczności.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby prywatne i firmy, które chciałby włączyć się we współtworzenie programów stypendialnych dla młodzieży z naszego regionu i zawiązać Lokalne Grupy Sponsorskie. Im więcej grup sponsorskich, tym większe szanse dla młodych ludzi z naszego regionu. W tym roku wielu młodych ludzi nie dostało szansy na rozwój swojego potencjału naukowego i artystycznego, tylko z tego względu, że na terenie, na którym mieszkają, nie działają lokalne grupy sponsorskie.  Patrząc nieco szerzej – włączenie się we współfinansowanie stypendium to nie tylko szansa dla młodzieży, lecz również dla nas – mieszkańców Północnego Podkarpacia i Sandomierszczyzny – na promocję naszego regionu. Aktualnie bowiem wokół Fundacji skupiły się grupy sponsorskie z takich gmin jak: Klimontów, Zaleszany, Baranów Sandomierski, Nowa Dęba, Samborzec.

Nowoczesna filantropia

Tworzenie funduszy lokalnych, służących m.in. młodzieży, lokalnym grupom nieformalnym, czy małym stowarzyszeniom, to nie jest tylko zwykły „sponsoring” ani dawna dobroczynność, która polegała jedynie na przekazywaniu pieniędzy. Nie jest to też wynik mody czy wyznacznik tzw. dobrego stylu. Współfinansowanie grantów rozwojowych i wspieranie lokalnych, małych społeczności to przejaw NOWOCZESNEJ FILANTROPII.  To filantropia oparta na solidnych fundamentach: na kapitale finansowym i – przede wszystkim – ludzkim, filantropia rozważna i ostrożna, ale też bardzo hojna i wspaniałomyślna. Jej orędownikiem jest w Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, z którą FFL SMK współpracuje od lat. Jak mówią jej przedstawiciele:

„Nowoczesna filantropia nie może uzależniać od pomocy. Powinna uczyć samodzielności, wspierać aktywność i zaradność obywateli. Dzięki niej ludzie organizują się wokół ważnych społecznie spraw i potrafią działać razem. Filantropia to też sposób na zmniejszenie nierówności ekonomicznych oraz motywacja do samodoskonalenia. Osoby, które podejmują działania charytatywne muszą poszukiwać oryginalnych i nowatorskich metod działania.”

W tym duchu Fundacja Fundusz Lokalny SMK wdraża od kilku lat akcję „Wygraj w tysiąca”, która umożliwia młodym osobom (13-25 lat) realizację własnych inicjatyw społecznych. Na każdą taką inicjatywę 3-5 osobowa grupa może otrzymać do 1 tysiąca złotych dotacji. W 2013 planujemy wesprzeć 16 grup młodzieżowych.

„Nowoczesna filantropia wymyka się prostym schematom. To nie tylko – jak kiedyś – przekazywanie pieniędzy na konkretne cele, lecz także m.in. bale dobroczynne, stypendia dla bibliotekarek, ochrona środowiska i pomoc on-line. Przede wszystkim jednak, to inspirowanie do działania i zabieganie o zmianę postaw życiowych.” (źródło: ARFP).

Podziel się informacją za pomocą: