PRAWO DO INFORMACJI.BEZ DANYCH OSOBOWYCH TEŻ JEST UDOSTĘPNIONA.

opublikowano w: Aktualności | 0

Burmistrz, udzielając informacji zawierającej chronione ustawą dane osobowe, naraża się na odpowiedzialność karną za ich ujawnienie – przypomina „Rzeczpospolita”.

– Przy anonimizowaniu informacji publicznej, czyli przy usuwaniu z niej danych chronionych przepisami o ochronie danych osobowych, nie jest konieczne wydawanie decyzji o odmowie dostępu do informacji publicznej – wyjaśnia na łamach dziennika Irena Kamińska, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego.

– Tę decyzję wydaje się tylko i wyłącznie wówczas, gdy organ (np. wójt, burmistrz, czy prezydent miasta) odmawia udostępnienia informacji wskazanej we wniosku – dodaje sędzia.

Według NSA nie można mówić, że organ administracji pozostaje w bezczynności, udostępniając informację zanonimizowaną.

Źródło: Rzeczpospolita, Michał Cyrankiewicz: Wprawdzie z usuniętymi danymi, ale udostępniona

Podziel się informacją za pomocą: