STANDARDY: DROGOWSKAZ WE WSPÓŁPRACY Z ADMINISTRACJĄ.

Z władzami współpracuje 85% stowarzyszeń i fundacji. Korzystają z pieniędzy publicznych i różnych form wsparcia, wymieniają się informacjami, konsultują akty prawne. Dla liderów i liderek organizacji w jednym miejscu zebraliśmy obowiązujące standardy współpracy z administracją.

Standardy współpracy z administracją to praktyczna pomoc dla społeczników: w jednym miejscu zebrane są rekomendacje w zakresie m.in. realizacji zadań publicznych, tworzenia polityk. W szybki sposób możesz sprawdzić, czy Twoja organizacja ich przestrzega współpracując z urzędem.

Drogowskaz w morzu wątpliwości

Przepisy dotyczące współpracy organizacji pozarządowych z administracją znajdują się m.in. w Ustawie o pożytku publicznym i o wolontariacie. Często jednak liderzy stowarzyszeń i fundacji, a także urzędnicy mają wątpliwości dotyczące ich interpretacji czy przekładania na codzienną współpracę. Może prowadzić to do nieporozumień, wymaga poświęcenia czasu na znalezienie możliwych rozwiązań. Standardy współpracy są ułatwieniem dla obu stron: porządkują wiedzę niezbędną do skutecznej i efektywnej współpracy, jasno tłumaczą obowiązujące reguły. Są drogowskazem w świecie rozbudowanych przepisów.

Jak korzystać ze standardów współpracy?

Standardy zostały uporządkowane tematycznie i podzielone na trzy działy związane z różnymi obszarami współpracy organizacji z urzędem. Każdy dział zawiera zbiór standardów obowiązkowych, które organizacja powinna spełniać, aby móc o sobie powiedzieć, że „współpracuje z administracją zgodnie z przepisami”. Ponadto do każdego działu zostały opracowane rekomendowane standardy, których przestrzeganie jest dobrą praktyką.

Można sprawdzić trzy obszary współpracy z samorządem:

  1. Tworzenie polityk publicznych: znajdują się tutaj informacje o konsultacjach społecznych, tworzeniu lokalnych strategii i programów, uczestnictwie w spotkaniach doradczych i opiniujących.
  2. Tworzenie warunków do społecznej aktywności (infrastruktury współpracy): w tym dziale omówione jest korzystanie przez organizację ze wsparcia oferowanego przez urząd, współpracy z lokalnymi i branżowymi organizacjami.
  3. Realizacja zadań publicznych: ten dział zawiera omówienie obowiązków, które spoczywają na organizacji, gdy realizuje zadanie publiczne.

Standardy zostały opracowane przez ekspertów i ekspertki, którzy połączyli obowiązujące przepisy prawne z praktyczną znajomością zasad współpracy organizacji z urzędem. W tworzeniu standardów został wykorzystany dorobek projektu systemowego „Model Współpracy”.

Same korzyści

Korzystając z zebranych standardów:

  • http://prawodlaobywateli.fundacjasmk.pl/templates/joomspirit_18/images/list_circle.png) 0px 0px no-repeat;”>dowiesz się, w jaki sposób Twoja organizacja może współpracować z administracją i jakimi zasadami się kierować
  • http://prawodlaobywateli.fundacjasmk.pl/templates/joomspirit_18/images/list_circle.png) 0px 0px no-repeat;”>oszczędzisz czas na szukanie odpowiednich przepisów i regulacji: w sekcji masz wszystko zebrane w jednym miejscu
  • http://prawodlaobywateli.fundacjasmk.pl/templates/joomspirit_18/images/list_circle.png) 0px 0px no-repeat;”>zyskujesz zaufanie przedstawicieli administracji publicznej: działania Twojej organizacji są przejrzyste i zgodne z prawem, co buduje pozytywny wizerunek w otoczeniu

Jeśli chcesz sprawdzić, czy Twoja organizacja współpracuje z administracją zgodnie ze standardami: wejdź do sekcji http://poradnik.ngo.pl/x/836570, wybierz interesujący Cię dział tematyczny i przeczytaj znajdujące się w nim standardy. Jeśli masz wątpliwości dotyczące standardów – zapoznaj się z omówieniem zamieszczonym w linku.

Standardy współpracy z administracją znajdziesz pod adresem http://poradnik.ngo.pl/x/836570.

Zachęcamy również do zapoznania się ze standardami formalno-prawnymi dla organizacji (http://poradnik.ngo.pl/standardy): w jednym miejscu zebrane są przepisy związane z prowadzeniem stowarzyszeń i fundacji w Polsce.

Zapraszamy do skorzystania ze szkoleń, które pozwolą podnieść wiedzę na temat współpracy z administracją oraz formalno-prawnych aspektów prowadzenia organizacji. Więcej informacji znajdziesz tutaj:http://szpitalna.ngo.pl/

***

Standardy współpracy z administracją, standardy formalno-prawne oraz szkolenia to działania realizowane w projekcie „Standardy w organizacjach pozarządowych”, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Klon/Jawor w partnerstwie z Federacją Organizacji Pozarządowych Centrum Szpitalna.

źródło: Stowarzyszenie Klon/Jawor

Podziel się informacją za pomocą: