Polskie Inicjatywy Poradnicze – podsumowanie 2023

opublikowano w: Aktualności | 0

Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” oraz Fundacja Przestrzeń Lokalna, w minionych dwóch latach realizowali kolejny projekt, tym razem o zasięgu ogólnopolskim, pn. „Polskie Inicjatywy Poradnicze”. Jest to projekt dofinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2023 (ROP).

W ramach projektu wsparcie finansowe na realizację inicjatyw poradniczych otrzymały Organizacje poradnictwa nieposiadające osobowości prawnej – nie mogące samodzielnie zaciągać zobowiązań, składające wniosek za pośrednictwem organizacji pośredniczącej, tzw. Patrona.

Fundacja przyznała 7 dotacji na kwotę 77 tys. zł, a wraz z partnerami Projektu, w całej Polsce udzieliła 26 dotacji o łącznej wartości ponad 300 tys. zł.

Podziel się informacją za pomocą: