Po raz 3 sprzątamy Wisłę! Chcesz dołączyć do akcji?

opublikowano w: Aktualności | 0
aut. Krzysztof Pitra

O tym, że Wisła oraz San są wspólnym mianownikiem dla ludzi z pasjami wodniackimi, przyrodniczymi czy wędkarskimi to fakt. Z tej oto przyczyny, pod wspólną banderą kontynuowana jest bardzo ciekawa inicjatywa związana z tymi rzekami. Inicjatorem „Partnerstwa Wiślanego” jest Fundacja Fundusz Lokalny SMK, która swe działania statutowe skupia głównie w widłach Wisły i Sanu i propaguje szeroko rozumianą współpracę, jako metodę do zmian i przeobrażeń.

Inicjatywa jest kontynuacją rozpoczętego w 2016 roku projektu pn. „Wisła jakiej nie znamy”, w ramach którego m.in. zorganizowano spływ kilkunastu łodzi rzeką Wisłą na odcinku Sandomierz-Warszawa, połączonego z obchodami upamiętnienia Powstania Warszawskiego. W roku 2017 również odbył się kolejny spływ na obchody upamiętniające w/w rocznicę. Kalendarz imprez powiązanych z Wisłą rozrasta się. Fundacja SMK złożyła wniosek na konkurs grantowy „Niepodległa”, w którym chce upamiętnić Wisłę i związane z nią wydarzenia niepodległościowe. Ponadto Fundacja posiada od ubiegłego roku własną łódź – tzw. „pychówkę”, która jest do dyspozycji partnerów porozumienia.

„Chcemy, poprzez wiślane porozumienie, aby tak dobrze przyjęte działania z 2016 i 2017 roku stały się naszą lokalną wartością, zaś Wisła i jej dorzecze były pozytywną marką naszego regionu i ludzi tu zamieszkałych” – mówi Stanisław Baska – prezes Fundacji Fundusz Lokalny SMK.

W dniu 21 kwietnia 2018 r. Fundacja i jej partnerzy chcą już po raz 3 posprzątać Wisłę oraz San. Odcinek Sanu będzie sprzątany od progu wodnego w okolicach elektrowni w Stalowej Woli aż do ujścia rzeki do Wisły. Sprzątanie Wisły natomiast obejmie odcinek od Dymitrowa Małego do ujścia Sanu. Akcja ma na celu zebranie jedynie tych odpadów, które znajdują się bezpośrednio na powierzchni wody lub na nawisach przybrzeżnych.

„Jako osoby posiadające pasje związane z rzeką Wisłą uważamy, że warto podejmować inicjatywy polegające na dbałości o dobro wspólne i jednocześnie wpływające na społeczny szacunek do natury warunkujący zrównoważony rozwój. Wisła to bogaty zasób. To ornitologia, pejzaż dla obiektywu fotograficznego, teren do rekreacji wodniackiej, historia oraz tradycja. Wisła jest zapomniana. Inicjatywy na rzecz Wisły mają pokazać, że niekoniecznie trzeba wyjeżdżać nad morze czy na Mazury, by przyjemnie spędzić czas na gruncie tego, co jest za przysłowiowym „płotem”.

Celem naszego partnerstwa jest przeprowadzenie akcji sprzątania wideł Wisły i Sanu oraz spływu Wisłą na odcinku Baranów Sandomierski-Warszawa. Zamiarem jest bowiem, aby każdy odcinek Wisły, lewo i prawobrzeżny od Dymitrowa Małego w Gminie Baranów Sandomierski, aż po most w Annopolu był objęty naszymi działaniami.

Przeprowadzenie spływu niesie ze sobą działania programu edukacyjnego kształtującego postawę i dającego wiedzę praktyczną. Mowa tu o poznaniu zabytków wzdłuż Wisły, miejsc ważnych historycznie tj.  dawnych przepraw wojsk, przyczółków wiślanych, a także wdrożenie u uczestników umiejętności radzenia sobie na biwaku m.in. poprzez rozpalanie ognisk, rozbijanie namiotów, warty nocne oraz branie odpowiedzialności za innych i powierzone mienie. Udział w obchodach rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego będzie po raz trzeci już wyjątkową okazją dla uczczenia tych, którzy podnieśli wolnościowy zryw w sierpniu 1944 r., zaś włączenie się w nią jest jednym z celów edukacyjno-społecznych naszego pomysłu odkąd pojawiła się alternatywa udziału w tejże uroczystości.

Na koniec chciałbym zaprosić wszystkich chętnych – organizacje, instytucje oraz osoby fizyczne, którym Wisła oraz San  jest bliska sercu do włączenia się w nasze akcje i partnerstwo” koordynator inicjatywy – Robert Bąk.

W razie pytań dotyczących partnerstwa oraz ewentualnych zgłoszeń do udziału w akcji sprzątania Wisły oraz samego spływu prosimy o kontakt z koordynatorem projektu – Robertem Bąkiem Tel. 601 168 152 , adres mailowy: slombryk@gmail.com

Podziel się informacją za pomocą: