Kolejny nabór do Programu Działaj Lokalnie w powiecie tarnobrzeskim i stalowowolskim!

opublikowano w: Aktualności | 0

Ogłaszamy, że X edycja Programu Działaj Lokalnie 2018 przed nami! Zapraszamy już dziś do zapoznania się z Regulaminem oraz zapamiętaniem istotnych dat, którymi są:
– nabór wniosków – 20.04.2018-20.05.2018
– spotkania informacyjne dot. konkursu 07-15 maja–  szczegółowy harmonogram zostanie wkrótce opublikowany
– czas realizacji projektów – 04.06.2018-31.12.2018

„Działaj Lokalnie” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (więcej o programie: www.dzialajlokalnie.pl )  realizowany od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce (więcej o realizatorze: www.filantropia.org.pl ). Celem „Działaj Lokalnie” jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Realizacji Programu służy organizowanie konkursów grantowych, w ramach których wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości. W 2018 r. uruchamiamy tez ścieżkę tematyczną pn. „Niepodległa”. Na projekty  nawiązujące do Dnia Niepodległości Fundacja planuje przeznaczyć środki w łącznej wysokości 10.000,00 PLN

Lokalnym partnerem Programu jest „Ośrodek Działaj Lokalnie” działający przy Fundacji Fundusz Lokalny SMK. Ośrodek funkcjonuje już od 7 lat w ramach własnego programu Fundacji „Lokalne Inicjatywy”. Ośrodek jest głównym filarem tego programu, bowiem oferuje całoroczne wsparcie dla lokalnych organizacji społecznych i grup nieformalnych, które inicjują społecznościowe i animacyjne działania w małych wspólnotach i społecznościach.

Tradycyjnie w ramach Ośrodka Działaj Lokalnie zorganizowane zostaną dwa szkolenia, po jednym w każdym z powiatów. Dodatkowo, w gminach współfinansujących Fundację w ramach „Ośrodka Działaj Lokalnie” zostaną zorganizowane szkolenia i doradztwo.

Konsultowanie wniosków możliwe  jest jedynie przed ostatecznym złożeniem wniosku. Prośba o doradztwo w zakresie procedur i wniosku należy wysyłać na adres mailowy: funadcjasmk@gmail.com.

Gminy objęte konkursem: Gorzyce, Zaleszany, Zaklików, Radomyśl nad Sanem, Pysznica, Bojanów, Nowa Dęba, Baranów Sandomierski, Tarnobrzeg.

Kto może złożyć wniosek:

  1. Organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną (np. fundacje, stowarzyszenia);
  2. Grupy nieformalne (GN), w których imieniu wniosek złoży wytypowana przez GN lokalna organizacja pozarządowa;
  3. Grupy nieformalne, występujące z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa DL (po uzyskaniu wcześniejszej zgody Ośrodka Działaj Lokalnie).

Maksymalna kwota dofinansowania: dotacje będą przyznawane w maks. kwocie 6 000 zł.

Okres realizacji projektów: projekty będą mogły trwać minimalnie 3 miesiące a maksymalnie 6 miesięcy i będą mogły być realizowane pomiędzy 4 czerwca 2018 r.  a 31 grudnia 2018 r.

Wnioski składać należy za pomocą generatora on-line znajdującego się na stronie: http://system.dzialajlokalnie.pl/

Tradycyjne, poza programem grantowym dla beneficjentów DL proponujemy udział w konkursach i inicjatywach Fundacji:

  1. Konkurs „Opowiedz…” – ogólnopolski konkurs Działaj Lokalnie,
  2. Konkurs „Wolontariusz 2018” – lokalny konkurs Fundacji SMK,
  3. Konkurs „Lokalne inicjatywy 2018” – lokalny konkurs Fundacji SMK,

Ponadto, organizacje wdrażające projekty „DL” objęte będą wsparciem doradczym np. w zakresie przygotowania procedur RODO, doradztwa projektowego, pomocą prawna, etc.

W ramach Ośrodka Działaj Lokalnie wspieramy i integrujemy lokalnych liderów między innymi przez wyjazd studyjny. Co roku jesteśmy w innym miejscu, w 2016 r. padło na Stryszawę. Jak było? Zobaczcie sami: https://youtu.be/kQafWKbE0yU a w 2017 r. byliśmy w Kazimierzu nad Wisłą http://fundacjasmk.pl/lodka-na-szkolenie-dzialaj-lokalnie/

Przykłady inicjatyw realizowanych w ubiegłych latach do zobaczenia i zainspirowania się pod linkiem: http://fundacjasmk.pl/lokalne-inicjatywy/program-dzialaj-lokalnie/projekty/

Regulamin i niezbędne dokumenty znajdują się w zakładce: http://fundacjasmk.pl/lokalne-inicjatywy/program-dzialaj-lokalnie/dokumenty/

Podziel się informacją za pomocą: