OBOWIĄZEK SPRAWOZDAWCZY OPP W 2013

opublikowano w: Aktualności | 0

Minister Pracy i Polityki Społecznej 12 lutego 2013 r. podpisał rozporządzenia w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego.

Rozporządzenie wprowadza dwa wzory sprawozdania merytorycznego. W zależności od wysokości osiąganego przychodu w danym roku, organizacje pożytku publicznego są zobowiązane do zamieszczenia na stronie Ministerstwa rocznego sprawozdania merytorycznego (OPP o przychodach w wysokości co najmniej 100 tyś zł w danym roku) albo rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego ze swojej działalności (OPP, których przychód nie przekroczył 100 tyś zł w danym roku).

Zgodnie z treścią rozporządzenia określone w nim wzory sprawozdań znajdą zastosowanie dopiero do sprawozdań składanych w 2014 r. (za rok obrotowy rozpoczynający się w 2013 r.).

W 2013 roku obowiązuje nadal jeden wzór sprawozdania określony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 2011 r., analogiczny jak w roku 2012.

Zaznaczamy, że wszystkie sprawozdania merytoryczne z działalności oraz finansowe organizacji pożytku publicznego od 2012 r. składane są jedynie w formie elektronicznej poprzez zamieszczenie ich w bazie sprawozdań OPP dostępnej na stronie Departamentu Pożytku Publicznego.

Ponadto informujemy, że sprawozdania należy zamieszczać do dnia 15 lipca roku sprawozdawczego (w przypadku OPP, których rok obrotowy jest równy z rokiem kalendarzowym) lub 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego (w  przypadku OPP, których rok obrotowy nie jest rokiem kalendarzowym).

źródło:Departament Pożytku Publicznego

Podziel się informacją za pomocą: