Nie pytaj – działaj – II Rejs Niepodległości

opublikowano w: Aktualności | 0

11.11.2018 r. w 100 lat odzyskania przez Polskę wolności odbył się II Wiślany Rejs Niepodległości na trasie Sandomierz – Baranów Sandomierski – Tarnobrzeg – Sandomierz.

Na 6 jednostkach wiślanych o godz. 8.15 udało się do Baranowa Sandomierskiego 30 osób – mieszkańców województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego, śląskiego, małopolskiego i mazowieckiego. Zanim to nastąpiło zostaliśmy obdarzeni podarkiem dla mieszkańców Gminy Baranów Sandomierski przez sandomierskiego burmistrza – elekta zaś na pokładzie „Sandomierki” ulanowski retman dał sygnał do odśpiewania „Kiedy ranne wstają zorze”.

Załogi w drodze przybiły do przystani tarnobrzeskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej aby później,  wraz z 2 innymi jednostkami „witaczami” dowodzonymi przez Zbyszka Brydniaka i Rafała Bąka z wicestarostą na pokładzie zabrać na Rejs mieszkańców Tarnobrzega.

Tym samym, do przeprawy promowej w msc. Baranów Sand. dopłynęło ponad 50 osób, gdzie na powitanie czekało blisko 200 mieszkańców, przybyłych na odzew Towarzystwa Historycznego Ziemi Baranowskiej „Mały Wawel”. Tuż po dopłynięciu, powitaniach, wzmocnieniu się gorącą herbatą i kiełbaską z grilla odbył się chrzest jednej z łodzi, której zostało nadane imię „Wawrzyniec” – na cześć rybaka z Koćmierzowa – Wawrzyńca Korony, który w okresie zaborów przemycał „tych, którzy musieli uciekać” z zaboru rosyjskiego do Galicji. Wawrzyniec – pradziadek kilku uczestników Rejsu jest patronem Rejsu, dedykowanemu (poza Niepodległą) również lokalnym bohaterom czasów zaborów i wojny. Przed odpłynięciem z przeprawy promowej został wspólnie odśpiewany Hymn Polski  zaś od burmistrza Baranowa Sandomierskiego uczestnicy otrzymali podarek do przekazania dla mieszkańców Sandomierza – jako symbol współpracy nadwiślańskich ludzi i samorządów.

W drodze powrotnej TKKF w Tarnobrzegu ugościło uczestników Rejsu bigosem i gorącymi trunkami. Rejs stał się przyczynkiem do oficjalnego nawiązania współpracy pomiędzy „Napędzani Wisłą” (partnerstwo organizujące Rejs) a TKKF. Uzgodniono współpracę już przy sprzątaniu Wisły (17 listopada br. kolejna akcja) a po deklarowanym przez TKKF zakupie łódki pychówki udział członków Towarzystwa w IV Wyprawie Wiślanej do Warszawy na Godzinę „W” staje się realny. „Napędzanych…” cieszy również deklaracja księdza dziekana o chęci zbudowania dla parafii pw. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela podobniej do fundacyjnego SMyK-a wiślanej pychówki.

W godz. 16.00-16.30 pierwsze rejsowe jednostki dopłynęły do Sandomierza na bulwar im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie w imieniu burmistrza Miasta Sandomierza uczestników powitał Sekretarz Miasta. Już pod osłoną mroku odbył się ostatni akcent Rejsu – złączenie brzegów Wisły poprzez symboliczne zatknięcie narodowych flag na obu brzegach Wisły jak i w środku jej nurtu. Ponadto, zapalono „światło” pokoju (na Wiśle oraz na jej brzegach) jak i wypuszczono w dół rzeki zapalone, symboliczne znicze dla tych, którzy zginęli na Wiśle broniąc ojczyzny.

 

W imieniu organizatorów Rejsu to jest Fundacji Fundusz Lokalny SMK i zarządzanego przez nią partnerstwa „Napędzani Wisłą” pragnę podziękować:

załogom i kapitanom jednostek biorących udział w Rejsie:

Dubas „Sandomierka”

Pychówka Marceli

Pychówka SMyK

Pychówka „Zawisza”

Pychówka „Dusza”

Pychówka „Gościniec Koćmierzów” / „Wawrzyniec”

Jednostka PK-TAZ-0105-A

Jednostka PK-TAZ-0143-A

za patronat medialny i relacje z Rejsu:

Radio Leliwa

Radio Kielce

TVP Wisła

mediom za relacje o Rejsie:

TVP Info Kielce

Teleekspres Ekstra

Echo Dnia

Tygodnik Nadwiślański

partnerom finansowym:

Miasto Sandomierz, Gmina Zaleszany, Powiat Stalowowolski

(w ramach akcji Fundacji „100 lat Niepodległej”)

partnerom organizacyjnym:

Samorząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

Tarnobrzeskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej

Towarzystwo Historycznego Ziemi Baranowskiej „Mały Wawel”

Polski Związek Wędkarki koło Zaleszany

Polski Związek Łowiecki oddział Tarnobrzeg

OSP w Baranowie Sandomierskim

Stowarzyszenie „Pandoz” z Antoniowa, gm. Radomyśl nad Sanem

fotografom za zdjęcia:

Monice Ogorzałek, Katarzynie Młyniec, Magdalenie Kołek, Józefowi Napieraczowi, Agnieszce Koronie, Krzysztofowi Pitrze, Robertowi Kordze, Markowi Bażantowi

Chrzestnym „Wawrzyńca”:

Annie Koronie i Władysławowi Paczkowskiemu oraz ks. kan. mgr Andrzejowi Machowiczowi i ks. mgr Władysławowi Jabłońskiemu za przeprowadzony ceremoniał poświęcenia łodzi.

Koleżankom i kolegom, braciom  flisakom za pomoc i wsparcie w organizacji Rejsu oraz tym wszystkim, którzy przyczynili się do udanego świętowania Dnia Niepodległości

Fundacja Fundusz Lokalny SMK LOGO

Stanisław Baska
prezes Zarządu Fundacji Fundusz Lokalny SMK

Film z Rejsu – materiał promocyjny został współfinansowany ze środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

Podziel się informacją za pomocą: