Dodatkowy nabór w gm. Zaklików

opublikowano w: Aktualności | 0

związku z dodatkowymi środkami uzyskanymi przez Fundację Fundusz Lokalny SMK przeznaczonymi na działania animacyjne na terenie Gminy Zaklików Fundacja ogłasza dodatkowy konkurs. Zasady dotyczące konkursu:

 1. Termin zgłaszania wniosków o dotacje mija w dniu 29 września 2016 r. godz. 15.00;
 2. Realizacja projektów: 15 październik – 15 grudnia 2015 r.
 3. Cele konkursu:
  1. zwiększenie aktywności organizacji społecznych i grup nieformalnych działających na terenie Gminy Zaklików,
  2. zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,

wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności

 1. mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
 2. przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
 3. będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
 4. będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.
 5. Wniosek o dotację: wniosek (formularz w załączeniu) należy przedłożyć pocztą mailową na adres:fundacjasmk@gmail.com. Fundacja po ocenie przedłożonych wniosków poprosi wnioskodawcę o uzupełnienie wniosku poprzez złożenie podpisów;
 6. Maksymalna kwota dotacji: 4000,00 PLN
Podziel się informacją za pomocą: