Czy znasz wolontariusza?

opublikowano w: Aktualności | 0

Czasem tak wiele dobra może dać nawet jedna godzina spotkania.  Niekiedy, to co dla innych jest tylko chwilą, np. krótkim występem muzycznym powstaje dzięki żmudnej i często niezauważalnej przez ogół pracy kilku czy kilkunastu osób pracujących nie za pieniądze ale za uśmiech i dobre słowo. Dla innych wolontariat staje się sposobem na życie lub drogą do wymarzonej pracy zawodowej.

Dlatego Fundacja Fundusz Lokalny SMK wraz z partnerami i uczestnikami Programu „Młodzi gniewni ” ogłasza konkurs „Wolontariusz 2019”. Zapraszamy tych wszystkich dla których wolontariat i młodzi wolontariusze znaczą więcej niż prosta definicja zawarta w słowach „wolontariat to …”

Ideą naszego konkursu jest:

promocja wolontariatu wśród młodzieży.
Młodzi: Ten konkurs jest dla wolontariuszy, mających lat 13-25 lat, którzy wykorzystując swoją  kreatywność łączą inne osoby do wspólnych działań na rzecz potrzebujących pomocy i wsparcia lub lokalnych wspólnot.
łączą:
osoby:
działające
z:
innymi:

Nominacje do tytułu „Wolontariusz 2019” mogą składać organizacje pozarządowe, placówki publiczne oraz inne podmioty współpracujące z wolontariuszami i wspierające ruch wolontarystyczny w Polsce oraz osoby lub instytucje korzystające z efektów pracy wolontariuszy, pod warunkiem iż dotyczy to działań wolontariusza na terenie powiatu tarnobrzeskiego, stalowowolskiego, sandomierskiego i niżańskiego z organizacją / instytucją współpracującą z Fundacją Fundusz Lokalny SMK lub z innymi instytucjami oraz organizacjami działającymi na ww. obszarze a współpracujących z Fundacją FFL SMK.

Nominowani do konkursu mogą być wolontariusze którzy ukończyli 13 rok i nie przekroczyli 26 roku życia w roku objętym konkursem i uczący się, którzy w sposób szczególny zasłużyli się w pracy wolontarystycznej na rzecz społeczności lokalnej, przyczyniając się przy tym do rozwoju organizacji lub grupy nieformalnej, w  pracach której uczestniczyli.

Dla laureatów konkursu czekają nagrody rzeczowe oraz szkolenia rozwijające zainteresowania i pasje społeczne.

Obejrzyj się. Popatrz  ile dobrych działań czynią młodzi ludzie. Podziękuj im, zgłoś wolontariusza do konkursu. Może to zgłoszenie będzie dla nich największą nagrodą czy podziękowaniem za rok wspaniałej pracy.

REGULAMIN KONKURSU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Stanisław Baska

Prezes Zarządu Fundacji

Podziel się informacją za pomocą: