CO ICH ŁĄCZY?

opublikowano w: Aktualności | 0

Gmina Zaleszany – Robert Bąk – Fundacja Fundusz Lokalny SMK – Gmina Baranów Sandomierski – Grzegorz Korona – OSP Zawierzbie – jednostki ochotniczych straży pożarnych w Stalowej Woli – gmina Radomyśl nad Sanem – Marcin Bełzak – Radio Leliwa – Polski Związek Wędkarki, Koło nr 19 w Zaleszanach – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu – OSP Zaleszany – Pracownia Dobra Wspólnego – Świętokrzyski Zarząd Melioracji Wodnej w Kielcach – Grupa Ratownictwa Wodnego w Sandomierzu – Gościniec Koćmierzów – zobacz więcej…

O tym, że Wisła jest wspólnym mianownikiem dla ludzi z pasjami wodniackimi, przyrodniczymi, ochrony zdrowia, życia, wędkarstwa to fakt. Dla tego powodu, pod wspólną banderą powstaje bardzo ciekawa inicjatywa związana z tą właśnie rzeką. Inicjatorem partnerstwa na rzecz rzeki Wisły jest Fundacja Fundusz Lokalny SMK, która skupia się w swych działaniach statutowych właśnie głównie w widłach Wisły i Sanu ale też propaguje współprace jako metodę zmiany. Dodatkowym argumentem i motorem działań dla partnerstwa jest też to, że obecny rok jest Rokiem Rzeki Wisły.

Inicjatywa jest kontynuacją rozpoczętego rok temu projektu pn. „Wisła jakiej nie znamy”, realizowanego przez Uczniowski Klub Sportowy w Zbydniowie, w ramach którego m.in. zorganizowano spływ kilkunastu łodzi rzeką Wisłą na odcinku Sandomierz-Warszawa, połączony z obchodami roczny wybuchu Powstania Warszawskiego. „Chcemy, poprzez wiślane porozumienie” aby tak dobrze przyjęte działania z 2016 r. stały się naszą lokalną wartością, zaś Wisła i jej dorzecze były pozytywną marką naszego regionu i ludzi go zamieszkującego” – mówi prezes Fundacji Fundusz Lokalny SMK, który zamierza zorganizować porozumienie, zaś uzyskane wsparcie od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przeznaczyć na zbudowanie wspólnej łodzi wiślanej oraz zrealizowanie kilku wspólnych akcji.

Spotkanie inicjujące działania w tym roku odbyło się w dniu 15 marca 2017 r. w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaleszanach, która jest jednym z wiodących partnerów przedsięwzięcia. Ponadto udział w spotkaniu wzięli przedstawiciele samorządów gmin Zaleszany, Baranów Sandomierski oraz Radomyśl nad Sanem, jednostki ochotniczych straży pożarnych w Stalowej Woli, Zawierzbia (gmina Samborzec), Polskiego Związku Wędkarskiego – Koło nr 19 w Zaleszanach, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu, Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji Wodnej w Kielcach, Ratownictwa Wodnego w Sandomierzu, Gościńca Koćmierzów. Głównym celem spotkania było ustalenie zakresu najbliższych działań związanych z obchodami Roku Rzeki Wisły w tym: sprzątanie wideł Wisły i Sanu oraz organizacja tegorocznego spływu rzeką Wisłą do Warszawy.

W ramach spotkania wypracowano scenariusz akcji sprzątania wideł rzek Wisły i San. Odcinek Sanu będzie sprzątany od progu wodnego w okolicach elektrowni w Stalowej Woli aż do ujścia rzeki do Wisły. Sprzątanie Wisły natomiast obejmie odcinek od promu w Baranowie Sandomierskim do odcinka ujścia Sanu. W trakcie spotkania dokonano podziału zakresu obowiązków poszczególnych partnerów oraz ustalono kwestie związane z odbiorem zebranych śmierci. Akcja ma na celu zebranie jedynie tych odpadów, które znajdują się bezpośrednio na powierzchni wody lub na nawisach przybrzeżnych.

„Jako osoby posiadające pasje związane z rzeką Wisłą uważamy, że warto podejmować się inicjatyw polegających na dbałości o to dobro wspólne i jednocześnie wpływający na społeczny szacunek do natury warunkujący zrównoważony rozwój. Wisła to bogaty zasób. To ornitologia, pejzaż dla obiektywu fotograficznego, teren do rekreacji wodniackiej, historia oraz tradycja. Wisła jest zapomniana. Inicjatywy na rzecz Wisły mają pokazać, że niekoniecznie trzeba wyjeżdżać nad morze czy na Mazury, by przyjemnie spędzić czas na gruncie tego, co jest za przysłowiowym „płotem”. Celem inicjatywy jest przygotowanie akcji sprzątania wideł Wisły i Sanu oraz 7-dniowego spływu Wisłą na odcinku Baranów Sandomierski—Warszawa. Przeprowadzenie spływu oraz realizacja na kanwie tego działania programu edukacyjnego kształtującego postawę i dającego wiedzę praktyczną związaną z poznaniem zabytków wzdłuż Wisły, miejsc ważnych historycznie – niegdysiejszych przepraw wojsk, przyczółków wiślanych – i równocześnie wdrożenie u uczestników umiejętności radzenia sobie na biwaku – rozpalanie ognisk, rozbijanie namiotów, warty nocne, czyli branie odpowiedzialności za innych, mienie – umiejętność tzw. czytania rzeki – nurt, koryto, przykosy, łachy, rafy – zaś w aspekcie przyrodniczym – podglądanie ptaków i zwierząt bytujących w dolinie Wisły, etc. Udział w obchodach rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego to będzie wyjątkowa okazja dla uczczenia tych, którzy podnieśli wolnościowy zryw w sierpniu 1944 r., zaś włączenie się w nią jest bez mała jednym z celów edukacyjno-społecznych naszego projektu odkąd pojawiła się alternatywa udziału w tejże uroczystości. Na koniec chciałbym zaprosić wszystkich chętnych, którym Wisła i jej czystość jest bliska do włączenia się w nasze akcje i Partnerstwo. – lider Grupy Nieformalnej realizującej projekt- Robert Bąk. Zamiarem jest bowiem, aby każdy odcinek Wisły, lewo i prawobrzeżny od Dymitrowa Małego w Gminie Baranów Sandomierski aż po most w Annopolu był objęty naszymi działaniami.

W razie pytań dotyczących Partnerstwa oraz ewentualnych zgłoszeń do udziału w akcji sprzątania Wisły oraz samego spływu prosimy o kontakt z koordynatorem projektu – Robertem Bąkiem Tel. 601 168 152 , adres mailowy: slombryk@gmail.com

„Pod wspólną banderą” . Dołącz do grupy. Zapraszamy

Podziel się informacją za pomocą: