BOX w Ośrodku Działaj Lokalnie FFL SMK – co to jest ?

opublikowano w: Aktualności | 0

BOX w Ośrodku Działaj Lokalnie FFL SMK

Fundacja Fundusz Lokalny SMK w gronie nagrodzonych – wśród 3 polskich organizacji, które podejmą innowacyjne badania postaw społecznych jest i nasza Fundacja.

Co będziemy badać – cele naszego projektu:
W ramach badania prowadzonego przy pomocy BOX chcielibyśmy podnieść tezę na ile my jako Fundacja za pomocą dotychczasowych mechanizmów współpracy mamy wpływ na zmiany w społecznościach w naszych 3 kluczowych obszarach: inicjatywa lokalna, programy młodzieżowe, edukacja obywatelska?

Poszukujemy odpowiedzi na pytania:
1) Czy nasze wysiłki idą we właściwy kierunku? Kryterium: AKTYWNOŚĆ
2) Czy nasi „pośrednicy” – liderzy są naszymi ambasadorami? WSPÓŁPRACA, ZAUFANIE
3) Czy mieszkańcy chętniej podejmują bądź przejmują inicjatywę lokalną? WPŁYW, ZAUFANIE
4) Czy mieszkańcy czują się odpowiedzialni za swoje miejsce zamieszkania? WIĘZI, TOŻSAMOŚĆ

Badanie będzie prowadzone na terenie ODL Fundacja SMK.
Wyniki badań planujemy zastosować przy:
• ulepszeniu, wzmocnieniu, poszerzeniu, zmianie kierunku dotychczas proponowanych akcji tematycznych,
• opracowaniu strategii funkcjonowania fundacji na najbliższe 6 lat.

Box – co to jest:
W latach 2013-2015 Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce podjęła pracę nad stworzeniem przyjaznych dla organizacji pozarządowych narzędzi, które pozwoliłyby dokonać autoewaluacji organizacjom działającym na rzecz rozwoju kapitału społecznego. Efektem prac jest podręcznik BOX (Badanie Oddziaływania na Kapitał Społeczny) oraz powiązany z nim zestaw narzędzi badawczych.

Już dziś zapraszamy liderów i animatorów do udziału w badaniach a wolontariuszy / studentów zwłaszcza kierunków socjologicznych do współpracy przy badaniach.

Opr. Stanisław Baska

Podziel się informacją za pomocą: