SPEED BALL – nowa dyscyplina sportowa

Dołączamy się do zaproszenia na wojewódzką konferencję metodyczną na temat „Speed ball – nowa dyscyplina sportowa na lekcjach wf i zajęciach SKS”. Podczas konferencji będą przedstawione zasady gry, możliwości pozyskania środków na zakup sprzętu oraz odbędą się warsztaty praktycznej nauki gry prowadzone przez międzynarodowego sędziego speed ball. Zapraszamy!