CEL PROGRAMU

Program Stypendiów Pomostowych skierowany jest do ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą kontynuować naukę na wyższych uczelniach. Celem Programu jest ułatwienie młodym ludziom podjęcia studiów poprzez ufundowanie stypendiów na I rok studiów i wsparcie podczas dalszej edukacji akademickiej.

Program został zainicjowany w 2002 r. przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w odpowiedzi na istotny problem społeczny, jakim jest wyraźna dysproporcja w dostępie do studiów między młodzieżą mieszkającą na wsi i w małych miastach – dla wielu uzdolnionych młodych ludzi próg szkoły wyższej jest trudny do przekroczenia głównie z powodu bariery materialnej.

STYPENDYŚCI PSP I FUNDACJI FFL SMK

Fundacja od pierwszego roku działalności realizuje jako lokalny partner Program Stypendiów Pomostowych. W tym zakresie współpracujemy z lokalnymi grupami sponsorskimi, którzy będąc „ambasadorami” programu promują, zachęcają, integrują i zbierają środki na wkład własny do Programu Stypendiów Pomostowych. W ciągu 5 lat Fundacja wraz z lokalnymi grupami sponsorskimi ufundowała stypendia dla 40 młodych ludzi podejmujących studia. Część stypendystów, w okresie studiowania, dalej  współpracuje z Fundacją lub innymi lokalnymi organizacjami. Dla działających społecznie studentów Fundacja funduje „stypendia kontynuacyjne”, które są przyznawane w ramach drugiego programu stypendialnego Fundacji pn. „Stypendia Agrafka Agory / FFL SMK”.

Źródło: http://www.stypendia-pomostowe.pl/o-programie/

Zasady w 2018 roku:

Fundacja Fundusz Lokalny SMK (FFL SMK) jako lokalny partner Programu Stypendiów Pomostowych (PSP) zaprasza tegorocznych maturzystów, mieszkających na obszarze powiatu tarnobrzeskiego, sandomierskiego i stalowowolskiego do złożenia wniosku o stypendium na I rok studiów.

Szczegółowe informacje o XVI Edycji Programy Stypendiów znajdują się na portalu: www.stypendia-pomostowe.pl. W ZAKŁADCE – DOKUMENTY znajduje się Regulamin Stypendiów PSP.

Osoby ubiegające się o Stypendium Pomostowym w ramach rekomendacji lokalnej organizacji stypendialnej (FFL SMK) przed złożeniem wniosku muszą złożyć wniosek o udzielenie rekomendacji – wniosek w  ZAKŁADCE – DOKUMENTY.

Harmonogram na rok 2018 przedstawia się następująco:

  • 1 czerwca – ogłoszenie naboru
  • 31 lipca – złożenie wniosku o udzielenie rekomendacji do Fundacji Fundusz Lokalny SMK
  • 10 sierpnia – ogłoszenie listy rekomendowanych wniosków
  • 18 sierpnia – złożenie wniosku o udzielenie stypendium do FEP
  • 25 sierpnia – złożenie do Fundacji Fundusz Lokalny SMK kompletu dokumentów
  • 1 września – Fundacja Fundusz Lokalny SMK przekazuje dokumentację do FEP w Łodzi
  • do 9 października 2017 r. ogłoszenie listy stypendystów 2018/2019 na stronie Programu www.stypendia-pomostowe.pl

Jednocześnie informujemy, iż w ramach dotychczasowych przyznanych rekomendacji przez naszą Fundację w latach 2012-2017 już 37 młodych osób uzyskała stypendium, każde w kwocie 5000 PLN.

Zapraszamy

Lista stypendystów PSP za lata 2012-2016
Lp Imię i nazwisko Gmina Rok Kwota
1 Monika Tomczyk Baranów Sandomierski 2012 5000
2 Marta Drzewińska Baranów Sandomierski 2012 5000
3 Łukasz Sadecki Nowa Dęba 2012 5000
4 Daniel Serwinowski Nowa Dęba 2012 5000
5 Justyna Straub Nowa Dęba 2012 5000
6 Agnieszka Andrychowicz Samborzec 2012 5000
7 Paulina Mikus Samborzec 2012 5000
RAZEM KWOTA STYPENDIÓW 35000
1 Weronika Maj Baranów Sandomierski 2013 5000
2 Agnieszka Wargacka Nowa Dęba 2013 5000
3 Hubert Wilk Nowa Dęba 2013 5000
4 Piotr Filip Sadecki Nowa Dęba 2013 5000
5 Patrycja Szubstarska Samborzec 2013 5000
6 Karolina Ciba Zaleszany 2013 5000
7 Dorota Drzewińska Baranów Sandomierski 2013 5000
8 Anna Joanna Soja Samborzec 2013 5000
 RAZEM KWOTA STYPENDIÓW  40000
1 Przemysław Falarz Baranów Sandomierski 2014 5000
2 Karolina Wydra Zaleszany 2013 5000
3 Michał Bałata Zaleszany 2013 5000
4 Robert Kolasiński Samborzec 2013 5000
5 Anna Floras Łoniów 2013 5000
6 Jakub Iskra Nowa Dęba 2013 5000
 RAZEM KWOTA STYPENDIÓW 30000
1 Jacek Gębala Zaleszany 2015 5000
2 Ewelina Sudoł Bojanów 2015 5000
3 Marta Król Baranów Sandomierski 2015 5000
4 Beata Weronika Maj Baranów Sandomierski 2015 5000
5 Weronika Bator Koprzywnica 2015 5000
6 Patryk Bartłomiej Sadecki Nowa Dęba 2015 5000
7 Oliwia Potocka Klimontów 2015 5000
8 Paulina Dubiel Klimontów 2015 5000
9 Katarzyna Szemraj Klimontów 2015 5000
10 Natalia Kraszula Dwikozy 2015 5000
11 Jan Drzewiński Baranów Sandomierski 2015 5000
12 Paulina Majka Dwikozy 2015 5000
RAZEM KWOTA STYPENDIÓW 70000
1 Karolina Partyka Baranów Sandomierski 2016 5000
2 Karolina Cuber Bojanów 2016 5000
3 Sebastian Żak Zaleszany 2016 5000
4 Jakub Tomczyk Zaklików 2016 5000
5 Paulina Sowa Zaleszany 2016 5000
 RAZEM KWOTA STYPENDIÓW 25000
1 Mateusz Borkowski Dwikozy 2017 5000
2 Paulina Sabo Baranów Sandomierski 2017 5000
 RAZEM KWOTA STYPENDIÓW 10000