CEL PROGRAMU

Program Stypendiów Pomostowych skierowany jest do ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą kontynuować naukę na wyższych uczelniach. Celem Programu jest ułatwienie młodym ludziom podjęcia studiów poprzez ufundowanie stypendiów na I rok studiów i wsparcie podczas dalszej edukacji akademickiej.

Program został zainicjowany w 2002 r. przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w odpowiedzi na istotny problem społeczny, jakim jest wyraźna dysproporcja w dostępie do studiów między młodzieżą mieszkającą na wsi i w małych miastach – dla wielu uzdolnionych młodych ludzi próg szkoły wyższej jest trudny do przekroczenia głównie z powodu bariery materialnej.

STYPENDYŚCI PSP I FUNDACJI FFL SMK

Fundacja od pierwszego roku działalności realizuje jako lokalny partner Program Stypendiów Pomostowych. W tym zakresie współpracujemy z lokalnymi grupami sponsorskimi, którzy będąc „ambasadorami” programu promują, zachęcają, integrują i zbierają środki na wkład własny do Programu Stypendiów Pomostowych. W ciągu 5 lat Fundacja wraz z lokalnymi grupami sponsorskimi ufundowała stypendia dla 40 młodych ludzi podejmujących studia. Część stypendystów, w okresie studiowania, dalej  współpracuje z Fundacją lub innymi lokalnymi organizacjami. Dla działających społecznie studentów Fundacja funduje „stypendia kontynuacyjne”, które są przyznawane w ramach drugiego programu stypendialnego Fundacji pn. „Stypendia Agrafka Agory / FFL SMK”.

Źródło: http://www.stypendia-pomostowe.pl/o-programie/

Zasady w 2019 roku:

Matury już napisane. Niedługo ostatnie spotkanie w szkole po odbiór świadectwa. Dla wielu będzie to „przepustka” na wymarzone studia. Aby było jeszcze łatwiej Fundacja Fundusz Lokalny SMK (FFL SMK) jako lokalny partner Programu Stypendiów Pomostowych (PSP) zaprasza tegorocznych maturzystów, mieszkających na obszarze powiatu tarnobrzeskiego, sandomierskiego i stalowowolskiego do złożenia wniosku o stypendium na I rok studiów.

Warto, bowiem dla wielu z Was oznacza to możliwość otrzymania stypendium w kwocie 5000 PLN. Szczegółowe informacje zawiera Regulamin XVIII Edycji Programy Stypendiów, zamieszczony na: http://www.stypendia-pomostowe.pl/

Osoby ubiegające się o Stypendium Pomostowym w ramach rekomendacji lokalnej organizacji stypendialnej (FFL SMK) przed złożeniem wniosku muszą złożyć wniosek o rekomendację (wniosek w sekcji dokumenty).


Harmonogram na rok 2019 przedstawia się następująco:

31 maja 2019 – zamieszczenie wniosku o udzielenie rekomendacji na portalu www.fundacjasmk.pl

1 lipca 2019 r. – uruchomienie aplikacji on-line na portalu www.fep.pl

31 lipca 2019 r. – termin złożenia wniosku o rekomendację do Fundacji Fundusz Lokalny SMK

12 sierpnia 2019 r. – informacja o wnioskodawcach, którym udzielono rekomendacji

14 sierpnia 2019 r. godz. 16.00 – zamknięcie aplikacji on-line

23 sierpnia 2019 r. – ostateczny termin przesyłania wydrukowanych z systemu wniosków wraz z załącznikami, pod adres wskazany na ostatniej stronie wydrukowanego formularza wniosku

od 24 sierpnia do końca września – weryfikacja wniosków i ewentualne uzupełnianie dokumentów przez kandydatów

do 10 października 2019 r. – ogłoszenie listy stypendystów na stronie Programu

Oficjalna informacja o przyznanym stypendium zostanie wysłana drogą mailową do każdego stypendysty, którego nazwisko znalazło się na liście. W wiadomości podany będzie opis formalności, których należy dopełnić.

Zapraszamy

Lista stypendystów PSP za lata 2012-2016
Lp Imię i nazwisko Gmina Rok Kwota
1 Monika Tomczyk Baranów Sandomierski 2012 5000
2 Marta Drzewińska Baranów Sandomierski 2012 5000
3 Łukasz Sadecki Nowa Dęba 2012 5000
4 Daniel Serwinowski Nowa Dęba 2012 5000
5 Justyna Straub Nowa Dęba 2012 5000
6 Agnieszka Andrychowicz Samborzec 2012 5000
7 Paulina Mikus Samborzec 2012 5000
RAZEM KWOTA STYPENDIÓW 35000
1 Weronika Maj Baranów Sandomierski 2013 5000
2 Agnieszka Wargacka Nowa Dęba 2013 5000
3 Hubert Wilk Nowa Dęba 2013 5000
4 Piotr Filip Sadecki Nowa Dęba 2013 5000
5 Patrycja Szubstarska Samborzec 2013 5000
6 Karolina Ciba Zaleszany 2013 5000
7 Dorota Drzewińska Baranów Sandomierski 2013 5000
8 Anna Joanna Soja Samborzec 2013 5000
 RAZEM KWOTA STYPENDIÓW  40000
1 Przemysław Falarz Baranów Sandomierski 2014 5000
2 Karolina Wydra Zaleszany 2013 5000
3 Michał Bałata Zaleszany 2013 5000
4 Robert Kolasiński Samborzec 2013 5000
5 Anna Floras Łoniów 2013 5000
6 Jakub Iskra Nowa Dęba 2013 5000
 RAZEM KWOTA STYPENDIÓW 30000
1 Jacek Gębala Zaleszany 2015 5000
2 Ewelina Sudoł Bojanów 2015 5000
3 Marta Król Baranów Sandomierski 2015 5000
4 Beata Weronika Maj Baranów Sandomierski 2015 5000
5 Weronika Bator Koprzywnica 2015 5000
6 Patryk Bartłomiej Sadecki Nowa Dęba 2015 5000
7 Oliwia Potocka Klimontów 2015 5000
8 Paulina Dubiel Klimontów 2015 5000
9 Katarzyna Szemraj Klimontów 2015 5000
10 Natalia Kraszula Dwikozy 2015 5000
11 Jan Drzewiński Baranów Sandomierski 2015 5000
12 Paulina Majka Dwikozy 2015 5000
RAZEM KWOTA STYPENDIÓW 70000
1 Karolina Partyka Baranów Sandomierski 2016 5000
2 Karolina Cuber Bojanów 2016 5000
3 Sebastian Żak Zaleszany 2016 5000
4 Jakub Tomczyk Zaklików 2016 5000
5 Paulina Sowa Zaleszany 2016 5000
 RAZEM KWOTA STYPENDIÓW 25000
1 Mateusz Borkowski Dwikozy 2017 5000
2 Paulina Sabo Baranów Sandomierski 2017 5000
 RAZEM KWOTA STYPENDIÓW 10000