Stypendium AGRAFKA 2014

opublikowano w: Aktualności | 0

Spinaj dyplomy i…

Do 25 lipca Fundacja czeka na wnioski młodych zdolnych ludzi, którzy chcą otrzymać 3000 złotych na stypendium AGRAFKA, które są przyznawane uczniom gimnazjów, liceów i studentom (w wyjątkowych przypadkach również uczniom szkół podstawowych) wybitnie utalentowanym w określonej dziedzinie: nauk ścisłych, humanistycznych i artystycznych, pochodzącym z niezbyt zamożnej rodziny, przede wszystkim mieszkających w małej miejscowości, mających ciekawy pomysł na własny rozwój. Program AGRAFKA realizowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce przy wsparciu Fundacji Agory, Funduszu Stypendialnego Rodziny Wróblewskich oraz osób indywidualnych i instytucji. Celem przedsięwzięcia jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz motywowanie młodych ludzi do dalszego ich rozwoju i pracy na rzecz społeczności lokalnej poprzez wsparcie utalentowanych i niezamożnych uczniów z małych społeczności dotkniętych problemem bezrobocia i marginalizacji.

Co należy zrobić?

do 25 lipca na e-mail fundacjasmk@gmail.com należy przesłać  zeskanowany: wniosek, informacje o sytuacji materialnej, zaświadczenia z Urzędu Skarbowego oraz skany dyplomów oraz innych zaświadczeń o osiągnięciach kandydata; jeśli wniosek przejdzie pozytywna ocenę, kandydat po otrzymaniu informacji na maila lub telefonicznie zobowiązany jest dostarczyć oryginały dokumentów do biura Fundacji.

REGULAMIN, WNIOSEK, INFORMACJA O SYTUACJI MATERIALNEJ – w zakładce dokumenty

Podziel się informacją za pomocą: