„Resztówka” – Ośrodek Dziedzictwa Lokalnego – 4 rok za nami

opublikowano w: Aktualności | 0

„Resztówka” – Ośrodek Dziedzictwa Lokalnego

4 rok odbudowy  dworu „Resztówka” w Kotowej Woli za nami.

Fundacja Fundusz Lokalny SMK z dniem 30 grudnia 2019 r. stała się właścicielem i opiekunem Dworu. W 2. połowie 2020 r. udało się odbudować stropy nad piwnicami, co stało się „fundamentem” dla prac zrealizowanych w 2021 r. , którymi było wykonanie wszystkich instalacji (kanalizacja, woda, centralne ogrzewanie, elektryka, gaz, monitoring wizyjny, przyłącza do sieci zewnętrznych: gaz, woda, energia, kanalizacja) oraz robót budowlanych takich jak: wzmocnienie lub odbudowa wszystkich nadproży oraz fundamentów ściany północnej, tynki, odnowienie ścian w piwnicach, wykonanie schodów zewnętrznych, utwardzenie terenu pod drogi i chodniki, wykonanie altany (w ramach gminnego projektu LOWE). 2022 rok przyniósł kolejne zmiany. Wspólnie z Gminą Zaleszany rozpoczęły się prace scaleniowe gruntów wokół budynku. Bez scalenia gruntów nie jest możliwe planowanie parku oraz wyznaczenie dróg dojazdowych i miejsc parkingowych. Został uporządkowany teren w bezpośrednim sąsiedztwie budynku: wykonane zostały chodniki, została wysiana trawa, wody z rynien dachowych odprowadzone zostały do starej Osy. Elewacja budynku otrzymała nowe tynki (część ścian) a zmurszałe i zepsute gzymsy dolne i ściana tzw. fajermuru zostały naprawione. Ściana wschodnia i zachodnia została dodatkowo docieplona. W środku budynku ściany parteru zostały zagruntowane i pomalowane 1. podkładem farby. Wykonane zostały schody wewnętrzne i stalowy stelaż pod strop w klatce schodowej.

2023 r. to kolejne ważne działania. Nastąpiło notarialne „scalenie” gruntów wokół budynku, postępują prace tynkarskie. W ramach drugiego etapu nastąpiła naprawa gzymsów: dolnego, wieńczącego oraz gzymsów tympanonu wraz z ich otynkowaniem, remont i otynkowanie kolumn strona wschodnia. Koszty prac tynkarskich, do poziomu 50% współfinansował Podkarpacki Konserwator Zabytków (40 tys. PLN) oraz Województwo Podkarpackie (15 tys. PLN). Z innych zrealizowanych prac do najważniejszych należą: pomalowanie (podkład) wszystkich pomieszczeń w piwnicach, montaż urządzeń w łazienkach górnych i dolnych, wykonanie ceglanych elementów (parapety, progi, elementy drobne zdobiące), konserwacja drewnianych elementów okien i drzwi.

Łączne wydatki, które poniosła Fundacja na remont dworu w 2023 r. wyniosły ponad 130 tys. PLN.

Dzięki środkom z Rządowego Programu Rozwoju Uniwersytetów Ludowych udało się przeprowadzić w Resztówce kolejne szkolenia, spotkania, konferencje i wystawy fotograficzne oraz doposażyć „pokoje gościnne” w  niezbędny sprzętem. Nie zapominamy też o naszych najbliższych sąsiadach – mieszkańcach Kotowej Woli. Już tradycją stają się „Dni Otwarte Dworu” dla mieszkańców Kotowej Woli połączone z konkursami dla uczniów PSP.

To już było a co czeka nas w 2024 r.

  1. III etap prac tynkarskich. Do dokończenia pozostają prace, przerwane zimą z 2023 r. jak i nowe – wykonanie detali architektoniczno-konserwatorskich;
  2. wykonanie sztukaterii i ubarwień ścian pomieszczeń parteru;
  3. wykonanie parkietów i listw przypodłogowych oraz posadzek w korytarzach parteru:
  4. w przypadku wykonania okrawężnikowania parkingu i drogi do niego prowadzącej przez Gminę Zaleszany Fundacja rozpocznie planowanie parku podworskiego: wykona niwelację terenu wraz z przygotowaniem gruntu pod sianie trawy i nasadzenie roślinności.

W dalszej perspektywie czasowej (2025 – …) pozostanie do wykonania:

  1. poprawki i korekty prac tynkarskich, hydraulicznych, etc w całości budynku;
  2. malowanie (ubarwienie) elewacji;
  3. chodniki, ścieżki w parku podworskim;
  4. obłożenie materiałem naturalnym (granit) schody zewnętrzne i werandy;
  5. wykonanie balustrad na schodach i werandach;

Prace remontowe do realizacji w Resztówce, wedle bardzo ostrożnych szacunków, będą kosztować od 500 do 600 tys. złotych. W 2023 r. Fundacja została włączona w realizację Krajowego Planu Odbudowy (Zabytki) uzyskując na prace w 2024 r. 204 tys. PLN. W miarę możliwości ubiegamy się o środki z innych źródeł publicznych ale nie wszystkie „drzwi są dla nas otwarte” dlatego, jak zwykle prosimy o Wasz 1,5% odpisu z podatku PIT oraz o datki finansowe bezpośrednio wpłacane na konto Fundacji Nr:  79 8642 1139 2013 3934 4856 0001 z dopiskiem „Resztówka”.

Zapraszamy nie tylko do wsparcia odbudowy Dworu „Resztówka” ale również do współpracy w ramach wszystkich inicjatyw fundacyjnych oraz do odwiedzenia nas w Kotowej Woli i zajrzenia do pięknego, zabytkowego Dworu – naszej wspólnej Resztówki.

 

w imieniu Fundacji FFL SMK

Stanisław Baska

prezes Zarządu

 zdjęcia:

Podziel się informacją za pomocą: