PUBLICZNY REJESTR UMÓW

opublikowano w: Aktualności | 0

Publiczny Rejestr Umów 

Zapraszamy do przyłączania się do akcji „Publiczny Rejestr Umów”.

Co to jest:

Jawność i przejrzystość finansów publicznych (w postaci Publicznego Rejestru Umów) jest narzędziem oceny systemu sprawowania władzy publicznej, nakazuje władzy postępowanie uczciwe i profesjonalne oraz zgodne z interesem społecznym. Dzięki Publicznemu Rejestrowi Umów możemy oceniać i komentować bieżące decyzje rządzących, a w szczególności zasadność i gospodarność wydatków.

WIĘCEJ: https://www.facebook.com/PublicznyRejestrUmow/info

Oczywiście każdy obywatel, na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej może zażądać od organu administracji publicznej informacji o zawieranych umowach, wynagrodzeniach czy innych dokumentach „wytworzonych” przez administrację ale publiczny rejestr umów sprawę ułatwia.

Podziel się informacją za pomocą: