POZYTYWNIE ZAKODOWANI – SZKOLENIE Z FUNDACJĄ GENERATOR INSPIRACJI

opublikowano w: Aktualności | 0

FUNDACJA GENERATOR INSPIRACJI zaprasza do udziału w szkoleniu, którego celem jest upowszechnienie metody działania Projektu Modelowego

Szkolenie jest elementem projektu „Kodujemy w młodzieżowych laboratoriach nauki” realizowanego w ramach programu Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży „Równać Szanse 2016 – Projekty Modelowe – Replikacje”.

Projekt adresowany jest do:

organizacji pozarządowych i instytucji (szkół, bibliotek, domów kultury) z miejscowości do 20 tys. mieszkańców z terenu całej Polski kierujących swoje działania do młodzieży. Na szkolenie zapraszamy po dwóch przedstawicieli z każdej organizacji (warunek konieczny udziału w szkoleniu).

Jego celem jest:

przeszkolenie przedstawicieli organizacji lub instytucji, które zainteresowane są realizacją w swoim środowisku działań zmierzających do aktywizacji grup młodzieżowych zgodnie z celami programu Równać Szanse i przygotowaniem do umiejętność organizowania różnorodnych form pracy z dziećmi i młodzieżą z uwzględnieniem nauk ścisłych.

Informacja o szkoleniu:

– na szkolenie zapraszamy dwóch przedstawicieli instytucji;

– szkolenie odbędzie się w terminie 26 – 27 maja 2017 roku w Zespół Edukacyjno-Przedszkolny Szkoła z Pasją mi. Elżbiety Sołtys w Ostrowcu Świętokrzyskim i potrwa 15 godzin dydaktycznych; (w załączniku harmonogram)

– szkolenie składa się z 3 części: prezentacji projektu „Młodzieżowe Laboratorium Nauki”; szkolenia merytorycznego w formie warsztatów; szkolenia praktycznego – laboratorium robotyki z wykorzystaniem klocków LEGO z serii WeDo;

– uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia o udziale w szkoleniu oraz materiały szkoleniowe;

– uczestnicy szkolenia pokrywają jedynie koszty dojazdu.

– spośród uczestników, którzy podejmą decyzję o wprowadzeniu projektu w swoim środowisku, dwie organizacje będą mogły otrzymać wsparcie merytoryczno – rzeczowe. Współpraca opierać się będzie na konsultacjach telefonicznych lub z wykorzystaniem narzędzi IT; wsparciu rzeczowym w kwocie 2000 zł dla organizacji.

Pozostali uczestnicy szkolenia również mogą korzystać z zaproponowanej w projekcie modelowym metody wdrażając ją w projekty swoich organizacji.

PROWADZĄCY:

MONIKA KOZDRAŚ – GRZESIK – prezes Fundacji Generator Inspiracji, nauczyciel matematyki z 12 letnim stażem, koordynator programów stypendialnych, współautor publikacji „Młodzieżowe Laboratorium Nauki”;

KAMIL WRZOS – dyrektor Programu PROJEKTOR – wolontariat studencki, koordynator projektu Młodzieżowe Laboratorium Nauki;

Termin zgłoszenia na szkolenie – do 20 maja 2017 r. (włącznie)

UWAGA!

Zgłoszenia należy dokonywać korzystając z elektronicznego systemu rejestracji:

http://goo.gl/forms/sPKP9qCO18

O zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. W dniu 22 maja 2017r. drogę e-mailową wyślemy informację do osób które zakwalifikowały się do udziału.

Szczegółowych informacji o szkoleniu udziela Monika Kozdraś-Grzesik

Telefonicznie: 695 614 195 lub mailowo m.grzesik@fgi.org.pl

Projekt finansowany jest ze środków Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży „Równać Szanse 2016 – Projekty Modelowe – Replikacje.

Podziel się informacją za pomocą: