Ogłoszenie wyników Konkursu „Działaj Lokalnie” VIII 2013

opublikowano w: Aktualności | 0

27.05.2013 r. w Sali Narad Rady Powiatu Tarnobrzeskiego odbyło się zebranie Lokalnej Komisji Grantowej oceniającej wnioski złożone w ramach Programu „Działaj Lokalnie” VIII.

Na konkurs wpłynęło 20 wniosków, do oceny merytorycznej skierowano 19 z nich, a 11 rekomendowano do dofinansowania na łączną kwotę 55 000 PLN.
Komisja w składzie: Elwira Żmuda, Damian Zakrzewski, Edyta Sobiecka, Zdzisław Janeczko, Elżbieta Głaz, Wiesława Skowrońska rekomendowała do dofinansowania następujące projekty:

Aleja Zasłużonych Lokalnie – Inicjatywna Grupa Obywatelska „Pamięć”
Smacznie zdrowo kolorowo – Zaleszański przysmak 2013 – Ludowy Uniwersytet Zaleszański
Apetyt na aktywne życie – Grupa nieformalna  „DOM” w Nowej Dębie
Pikniki i warsztaty kulinarne „Z tradycją i historią” – Grupa nieformalna „Smaliszowie”
Małe, a piękne i aktywne  – Sebastian  Jesiołowski (Inicjatywa DL)
Widziane z bliska i z daleka – Rada sołecka sołectwa Chłopska Wola
Czas na aktywność, czas na nasze pasje – Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Gminie Pysznica
Odpoczynek na świeżym powietrzu najskuteczniejszą formą relaksu – Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej Turbi „Pomocna Dłoń”
Pobudzenie aktywności sąsiedzkiej – budowa placu zabaw – Mieszkańcy ul. Kościuszki/ Stowarzyszenie ARKADIA
Biesiada Uliczna pod Lipami 2013 – Mieszkańcy ul. Okulickiego i Ogrodowej/ Stowarzyszenie ARKADIA
Noc Świętojańska – kultywowanie zapomnianej tradycji – Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Turbi.

Serdecznie dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za złożenie wniosków. Żałujemy, że środki, którymi dysponuje nasz Ośrodek DL nie pozwalają na realizację każdego z projektów. Wzorem roku poprzedniego w miarę posiadanych możliwości udzielimy pomocy doradczej wszystkim złożonym inicjatywom.

Gratulujemy wszystkim organizacjom, grupom nieformalnym i inicjatywom DL, których projekty zostały ocenione najwyżej. Do każdego wnioskodawcy wyślemy wiadomość mailową dotyczącą wskazanej przez Komisję Konkursową zmiany budżetu i/lub uwag merytorycznych.

Podpisanie umów pomiędzy Fundacją Fundusz Lokalny SMK (ODL Zbydniów) a Beneficjentami Programu nastąpi w pierwszej połowie czerwca podczas sesji Rad poszczególnych Gmin.

Podziel się informacją za pomocą: