Konkurs „Wolontariusz 2014”

opublikowano w: Aktualności | 0

Czy znasz wolontariusza?

Czasem tak wiele dobra może dać nawet jedna godzina spotkania.  Niekiedy, to co dla innych jest tylko chwilą, np. krótkim koncertem powstaje dzięki żmudnej i często niezauważalnej przez ogół pracy kilku czy kilkunastu osób pracujących nie za pieniądze ale za uśmiech i dobre słowo. Dla innych wolontariat staje się sposobem na życie lub drogą do wymarzonej pracy zawodowej.

Dlatego Fundacja Fundusz Lokalny SMK ogłasza konkurs „Wolontariusz – MŁODZI”. Wraz z partnerami,  uczestnikami Programu „Młodzi gniewni dla nas pewni”, we współpracy z redakcją „Tygodnika Nadwiślańskiego” zapraszamy tych wszystkich dla których wolontariat i młodzi wolontariusze znaczą więcej niż prosta definicja zawarta w słowach „wolontariat to …”  …

Konkurs skierowany jest do młodzieżowych organizacji pozarządowych, instytucji publicznych oraz innych podmiotów współpracujących z wolontariuszami i wspierających ruch wolontarystyczny lub korzystających z efektów pracy wolontariuszy z powiatów tarnobrzeskiego, stalowowolskiego i sandomierskiego. Nominowani do konkursu mogą być wolontariusze którzy ukończyli 13 rok i nie przekroczyli 26 roku życia w roku objętym konkursem, w sposób szczególny zasłużyli się w pracy wolontarystycznej na rzecz społeczności lokalnej, przyczyniając się przy tym do rozwoju organizacji lub grupy nieformalnej, w  pracach której uczestniczyli. W tej edycji chcemy szczególnie docenić osoby, które zrealizowali swoje działania dla innych środowisk – szukamy ciekawych międzypokoleniowych inicjatyw lub działań młodych osób dla innych środowisk.

Dla laureatów konkursu czekają nagrody rzeczowe, granty rozwojowe, szkolenia rozwijające zainteresowania i pasje społeczne.
Podziękuj im, zgłoś wolontariusza do konkursu. Może to zgłoszenie będzie dla nich największą nagrodą czy podziękowaniem za rok wspaniałej pracy.

W imieniu organizatorów zapraszam,
Stanisław Baska
Prezes Fundacji

Podziel się informacją za pomocą: